Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Doradztwo podatkowe

Polski Ład - zmiany podatkowe dla pracowników
Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych, wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. We wtorek 18 listopada 2021 r. ustawa wprowadzająca nowe przepisy została podpisana przez Prezydenta Polski, a tydzień…
"Polski Ład": podsumowanie najważniejszych zmian w podatkach
We wtorek, 18.11.2021 r., prezydent podpisał ustawę o zmianach podatkowych, które przewidziane są w tzw. „Polskim Ładzie”. Mamy zatem pewność, że od 1 stycznia 2022r. wszyscy będziemy żyć w nowej rzeczywistości podatkowej. Co się zmienia?…
Podatek CIT od przerzucanych dochodów
Zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także dodatkowe, nieistniejące dotąd obciążenia fiskalne, które w zamyśle mają prowadzić do dalszego uszczelniania istniejącego w Polsce systemu podatkowego. Takim nowym…
Nowe regulacje w zakresie VAT dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur
Wraz z początkiem października (1.10.2021 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1547) dotyczącą wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur.
Podatnicy mają czas do 15 października na zawiadomienie o zmianie urzędu
Kończy się czas dla podatników na zawiadomienie swojego naczelnika urzędu skarbowego, o spełnieniu warunków obligujących do przejścia pod wyspecjalizowany urząd skarbowy.
Zmiany w zakresie alternatywnego minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych
Dnia 14 września 2021 r. Rząd wniósł autopoprawkę do złożonego w Sejmie dnia 8 września 2021 r. projektu zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza część zmian dotyczy…
Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego
W ramach zmian przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzanych przez Polski Ład znalazły się też zmiany dotyczące ograniczenia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego (art. 15c ustawy).
Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. Grup VAT
W lipcu polski rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej szerokie zmiany w ustawach podatkowych i ubezpieczeniowych, znanych jako „Polski Ład”. Oprócz zmian w podatkach dochodowych projekt ten przewiduje również istotne zmiany w zakresie podatku od towarów…
Ograniczenie kosztów amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
Proponowane przez Polski Ład zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzają niekorzystną regulację w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w spółkach nieruchomościowych.
Alternatywny minimalny podatek dochodowy od osób prawnych i zmiany w zakresie ograniczenia kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych
Dnia 8 września 2021 r. ukazał się zaktualizowany projekt zmian w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Najważniejsza z nich – będąca pewnym zaskoczeniem – dotyczy zupełnie nowego rozwiązania obejmującego…
Abolicja podatkowa – wprowadzenie przejściowego podatku dochodowego
Projekt ustawy wprowadzający zmiany w podatkach w zakresie Polskiego Ładu zawiera także jedną, rzadko spotykaną dotąd w polskim porządku prawnym, instytucję abolicji podatkowej (ang. voluntary disclosure).
Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT)
Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu odkładana kilkukrotnie nowelizacja podatku u źródła, wejdzie w życie w od stycznia 2022r w zmienionym kształcie.
Opodatkowanie spółek holdingowych
W ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony nowy reżim opodatkowania spółek holdingowych.
Ulga na nabycie terminala płatniczego lub wydatki z tytułu opłat za korzystanie z takiego terminala
Nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa CIT) to kolejny instrument mający na celu walkę z szarą strefą, w ramach której obrót odbywa się co do zasady gotówkowo. Ministerstwo Finansów uważa…
Przepisy ograniczające generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także istotne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, określanych jako tzw. ukryta dywidenda. Dotyczą one przypadków, gdy wspólnicy…
Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie
Podatnicy mogą spodziewać się wielu zmian i nowych rozwiązań, mających pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Rezultatem Nowego Polskiego Ładu będzie m.in.: rozszerzenie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), symultaniczne korzystanie z ulgi Innovation Box (IP Box)…
Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej)
W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od…
Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, przewiduje powstanie nowej ulgi mającej na celu stworzenie korzystnych podatkowo warunków działalności sponsoringowej, ułatwiającej społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.
Estoński CIT w nowej formie
Ryczałt od dochodu spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CITem, został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dotychczas ta forma opodatkowania nie cieszyła się zbyt dużą popularnością - w 2021 roku…
Główne założenia programu podatkowego "Polski Ład"
I. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: podwyższenie do 30 000 zł tzw. kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników rozliczających PIT według skali podatkowej (tj. m. in. zatrudnionych w…
Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie poboru podatku u źródła
Zgodnie z najnowszymi nieoficjalnymi doniesieniami z biura prasowego Ministerstwa Finansów wejście w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła (tzw. system pay and refund) z obowiązującymi przepisami planowane na 1 lipca 2021 r., znów…
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu