Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ulga badawczo-rozwojowa

Sprawdź, jak obiżyć swoje zobowiązania podatkowe, dzięki odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych

Ulga
 B+R

Wprowadzona w 2016 roku ulga na działalność badawczo-rozwojowa pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z preferencji podatkowych, bez konieczności wypełniania obszernych wniosków i prowadzenia skomplikowanej dokumentacji księgowej. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą taką działalność mogą skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, a w konsekwencji obniżyć zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy.

Trochę słów o Państwa działalności

Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi B+R powinien przeanalizować, czy jego działalność można uznać za:

 1. twórczą (aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, o charakterze unikatowym, nie mająca odtwórczego charakteru);
 2. podejmowaną w sposób systematyczny (aktywność prowadzoną w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny, nie mają charakteru rutynowego i okresowego, posiadająca harmonogram prac);
 3. podejmowaną w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;
 4. obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe.

Interesują Państwa aktualne zmiany w przepisach? Zachęcamy do sprawdzenia aktualności!

Dla kogo?

Dla większości przedsiębiorców! Jeśli poszerzają Państwo swoją ofertę o nowe produkty albo usługi, wprowadzają modyfikację istniejących już przedmiotów i świadczeń to istnieje duże prawdopodobieństwo, że spełniają Państwo warunki do uzyskania ulgi na badania i rozwój. Wynikiem prac nie muszą być zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania!

Jeśli są Państwo podatnikiem który:

 1. prowadzi działalność badawczo rozwojową lub jest podmiotem posiadającym status CBR;
 2. uzyskuje przychody inne niż z kapitałów pieniężnych;
 3. poniósł wydatki na działalność B+R;
 4. koszty poniesione na działalność B+R mieszczą się w ustawowym katalogu kosztów kwalifikowanych;
 5. koszty na działalność B+R stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu;
 6. wyodrębnił koszty kwalifikowane w ewidencji rachunkowej;
 7. kwota kosztów kwalifikowanych odliczonych nie przekroczyła określonych limitów;
 8. wykazał koszty kwalifikowane w zeznaniu CIT lub PIT;
 9. wykazał wysokość kosztów z podziałem na rodzaje w załącznikach do zeznania rocznego CIT BR lub PIT BR.

Nie mogą Państwo skorzystać z ulgi, jeśli:

 • są Państwo  przedsiębiorcą prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, któremu koszty kwalifikowane zostały już zwrócone w innej formie np. w formie dotacji, grantów lub zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Dlaczego warto?

Poznaj przykładową kalkulację dla średniej wielkości przedsiębiorstwa wytwarzającego oprogramowanie komputerowe.
Szacowana korzyść za okres 5 lat.
sprawdź

Oferta KR Group

Audyt B+R
Wdrożenie
Wsparcie dodatkowe

Sprawdzimy, czy:

 • kwalifikują się Państwo się do skorzystania z ulgi B+R;
 • stosowane są właściwe zasad ewidencji księgowej w kontekście ulgi B+R;
 • posiadają Państwo dokumenty i oznaczenia dla działalności B+R;
 • podlegają Państwo obowiązkom sprawozdawczym w zakresie B+R;
 • posiadają Państwo  strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa pod kątem zasobów dla działalności B+R;
 • ponoszone są koszty pracownicze oraz inne kategorie kosztów możliwe do uwzględnienia w uldze B+R;
 • wykorzystywany jest sprzęt specjalistyczny (i w jakim stopniu) do działalności B+R;
 • ponosicie Państwo koszty na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i równorzędne, w tym na nabycie wyników badań naukowych;
 • wykorzystywana jest zewnętrzna aparatura naukowo-badawcza (i w jakim stopniu) do działalności B+R;
 • dokonują Państwo odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R;
 • firma otrzymała pomoc publiczną.
 • przygotujemy rekomendacje do wdrożenia ulgi B+R;
 • zmodyfikujemy bądź opracujemy od podstaw niezbędne dokumenty formalno-prawne;
 • stworzymy rejestr projektów B+R;
 • ustalimy kategorię kosztów i limitów do odliczenia w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy;
 • zweryfikujemy prawidłowości wyliczenia ulgi B+R bądź przygotowanie wyliczenia w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy;
 • przygotujemy załącznik CIT-BR bądź PIT-BR.

Zapewnimy wsparcie podczas:

 • Wszelkich czynności sprawdzających w zakresie B+R;
 • kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej zakresie B+R;
 • postępowania sądowo-administracyjnego w zakresie B+R (Wojewódzki Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny)

Kontakt

FAQ

Czy wynagrodzenie pracownika za czas urlopowy stanowi koszt kwalifikowany dla zastosowania ulgi B+R?

Za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową należy uznać także wynagrodzenie pracownika za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, choroby czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

Czy wspólnik spółki osobowej prowadzącej prace badawczo-rozwojowe może skorzystać z ulgi B+R odliczając od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione na ten cel przez spółkę?

Odliczenie wydatków możliwe jest proporcjonalnie do udziału w zysku.

W jaki sposób dokonywać przeniesienia kwot kosztów kwalifikowanych ulgi B+R na kolejne lata?

Przepisy nie regulują, w jaki sposób dokonywać przeniesienia na przyszłe lata kwot kosztów kwalifikowanych ulgi B+R. Podatnik może więc zastosować dowolny podział, w szczególności zastosować proporcję kosztów kwalifikowanych w ogólności i tych przysługujących centrom badawczo-rozwojowym.

Czy firma, która korzysta z ulgi B+R, ma obowiązek zgłoszenia do właściwego organu podatkowego działalności badawczo-rozwojowej?

Podatnik korzystający z ulgi badawczo-rozwojowej nie musi w trakcie roku informować urzędu skarbowego o prowadzeniu takiej działalności. Informacja o skorzystaniu z ulgi zamieszczona jest w zeznaniu rocznym.

Czy pod ulgę B+R kwalifikują się jedynie prace prowadzące do ulepszeń w działalności podmiotu zewnętrznego, np. klienta?

Nie, każda organizacja może również na własny użytek wykonywać prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady działań kwalifikujących się pod działalność B+R:

 • prace nad nowymi metodami prowadzenia szkoleń;
 • prace nad nowym oprogramowaniem, w tym nad nowym oprogramowaniem w skali przedsiębiorstwa (nad odpowiednikami np. gier z oferty konkurencji);
 • prace twórcze nad technologią pod konkretne zamówienie klienta;
 • prace nad kompatybilnością oprogramowania z nowymi platformami;
 • prace nad oprogramowaniem, które będzie wykorzystywane na własne potrzeby przedsiębiorstwa.
Jakie koszty kwalifikowane podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania?

Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych został uregulowany w art. 18d ustawy o CIT i art. 26e ustawy o PIT, a koszty te to w istocie nakłady przeznaczane na finansowanie odpowiedniej infrastruktury, wyspecjalizowanego personelu, praw ochronnych czy innych procesów i należności powiązanych z prowadzeniem szeroko pojętej działalności badawczo-rozwojowej.

Na jakie dodatkowe korzyści mogą liczyć podatnicy, którzy posiadają status Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)?

Podatnicy posiadający status CBR mają zwiększone korzyści w przypadku korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Jedną z nich jest możliwość uznania dodatkowych kosztów za koszty kwalifikowane np.: odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo rozwojowej czy koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych uzyskanych od innych podmiotów niż jednostki naukowe.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down