Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

MDR BOX

Zaraportuj swoje schematy podatkowe z KR Group

Raportowanie schematów podatkowych
(MDR – Mandatory Disclosure Rules)

Podatnicy nadal nie mają jasności w zakresie kwalifikacji schematów podatkowych, mimo że przepisy o MDR (Mandatory Disclosure Rules) obowiązują od stycznia 2019 roku. Wysokie kary za niedopełnienie obowiązku raportowania i niepewność interpretacyjna istotnie podnoszą ryzyko fiskalne, operacyjne i biznesowe.

Dla kogo?

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) dotyczy Państwa, jeśli:

 • zaliczają Państwo do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne płatności z podmiotem powiązanym a odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedziby lub zarządu w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 • dokonują Państwo odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, od których odpisy amortyzacyjne dokonywane są również w innym państwie;
 • występuje u Państwa dochód lub majątek, który korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego opodatkowania w więcej niż jednym państwie;
 • przenosiliście Państwo aktywa i określone przez dwa państwa wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%;
 • przenosiliście Państwo prawa do trudnych do wyceny wartości niematerialnych;
 • występują u  Państwa nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent rzeczywisty;
 • wykorzystują Państwo wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych;
 • pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub aktywów i ma to wpływ na  przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego;
 • obchodzony był obowiązek raportowania wynikającego z ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Kiedy potrzebujesz?

 • Zmienione zostały zasady opodatkowania (np. stosowana jest stawka 9% CIT zamiast 19%).
 • Zmienione zostały kwalifikację dochodów do innego źródła dochodów (np. dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej stały się dochodami z zysków kapitałowych lub odwrotnie)
 • Spotkali się Państwo z sucess fee czy zobowiązaniem do zachowania w poufności sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej.
 • Skorzystaliście Państwo ze znacznie ujednoliconej dokumentacji lub podjęli się Państwo czynności przyjmujących znacznie ujednoliconą formę.
 • Nabyliście Państwo spółkę przynoszącą straty, zaprzestano głównej działalności takiej spółki i wykorzystywano straty takiej spółki.
 • Dokonywano czynności prowadzących do okrężnego obiegu dokumentów poprzez zaangażowanie podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych.
 • Dokonano działań, które wzajemnie się znoszą lub prowadzą do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności.
 • Zaliczano do kosztów uzyskania przychodów transgranicznych płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu odbiorcy:
  • nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub pobiera się podatek dochodowy od osób prawnych według stawki zerowej lub stawki mniejszej niż 5%;
  • płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są preferencyjnymi zasadami opodatkowania.
Niedopełnienie obowiązków związanych z MDR wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi oraz odpowiedzialnością karną. Zminimalizuj ryzyko - skontaktuj się z naszymi ekspertami!

MDR CHECK

 • Autorski, jedyny w swoim rodzaju, system certyfikacji cyklicznie sprawdzający czy w firmie wystąpiły schematy podatkowe.
 • KR Group przejmuje odpowiedzialność za stałe sprawdzanie, czy w organizacji występują schematy podatkowe.
 • Analizujemy uzgodnienia, które mogą zostać uznane za schemat podatkowy.
 • Doradzamy co należy zrobić gdy w firmie wystąpi schemat podatkowy.

Brzmi znajomo?

 • W przypadku niewywiązania się z obowiązku, przepisy przewidują dotkliwe kary finansowe, a nawet odpowiedzialność karną.
 • Przejmujemy pełną odpowiedzialność za identyfikacje schematów podatkowych. Nasi eksperci przeprowadzają przeglądy transakcji, które mogą podlegać raportowaniu MDR.
 • Nasz sprawdzony kwestionariusz jest prosty i nie wymaga dużego wkładu z Państwa strony.
 • Firma może skupić się na prowadzeniu biznesu!

Oferta KR Group

Analiza MDR pojedynczej transakcji
 1. Analiza wybranej transakcji wskazanej pod kątem potencjalnych obowiązków MDR w zakresie raportowania retrospektywnego (wstecznego) oraz bieżącego.
 2. Przygotowanie podsumowania zawierającego informacje, które dotyczą statusu MDR analizowanej transakcji.
Analiza MDR w odniesieniu do transakcji przeprowadzonych od 26.06.2018
 1. Analiza transakcji pod kątem MDR w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych wstecznych, jak i bieżących.
 2. Przygotowanie podsumowania zawierającego informacje dotyczące statusu MDR analizowanych transakcji.
Schematy podatkowe - comiesięczne monitorowanie
 1. Comiesięczna analiza transakcji pod kątem występowania obowiązków MDR.
 2. Przygotowanie pisemnego miesięcznego podsumowania.
Raportowanie w zakresie obowiązkowego raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Zgłoszenie transakcji podlegającej raportowaniu w imieniu klienta (pełnomocnictwo).

Kontakt

FAQ

Czy można otrzymać interpretację podatkową w zakresie MDR?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmawiał wydania interpretacji indywidualnej, co dodatkowo utrudniało podatnikowi zaklasyfikowanie swoich aktywności pod kątem MDR. Jednakże w wyroku NSA z 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1703/20 - sąd kasacyjny postawił tezę, że schematy podatkowe mogą być przedmiotem interpretacji podatkowych. Stąd mamy nadzieję, że zmieni się niekorzystna praktyka dyrektora KIS.

Czy skorzystanie z ulg lub zwolnień podatkowych to schemat podatkowy?

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi skorzystanie z ulg bądź zwolnień podatkowych nie stanowi schematu podatkowego, o ile nadrzędnym celem powołania podmiotu nie było skorzystanie z preferencji podatkowych.

Czy wpłata dywidendy do zagranicznego udziałowca może być schematem podatkowym?

Tak, jeżeli wartość dywidendy przekracza 25 mln zł.

Czy przejście z etatu na samozatrudnienie może być schematem podatkowym?

Tak, pod warunkiem, że ktoś jest zatrudniany na zasadzie samozatrudnienia, mimo braku niezależności i ryzyka gospodarczego, przy pełnym podporządkowaniu jednemu podmiotowi.

Czy zmiany formy prowadzenia działalności ze spółki kapitałowej na osobową może być schematem podatkowym?

Według opinii organów podatkowych zmiana ta kwalifikowana jest jako schemat podatkowy. Istnieją argumenty za tym, aby taka zmiana formy działalności nie była schematem podatkowym.

Jakie są potencjalne kary w przypadku niedopełnienia obowiązków?

Ordynacja podatkowa przewiduje sankcje za brak przestrzegania przepisów o MDR. Kary za m.in. brak wprowadzenia procedury przeciwdziałania nieraportowania schematów podatkowych przez podmioty obowiązane, mogą wynieść nawet do 10 mln zł.

W Kodeksie karnym skarbowym również przewidziano sankcje. Przepisy przewidują kary grzywny (do 21,6 mln zł) za niezaraportowanie schematu lub spóźnione złożenie raportu, a także inne zachowania penalizowane w art. 80f kodeksu karnego skarbowego. Przewidziano również karę grzywny za posługiwanie się nieważnym numerem schematu podatkowego (do 7,2 mln zł).

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down