Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rozliczenia VAT – usługi elektroniczne i sprzedaż online

Sprawdź, jak skutecznie prowadzić sprzedaż online na terenie Unii Europejskiej i poza nią

Usługi VAT
 dla sprzedających towary i usługi na odległość

Nowe zasady unijne, wprowadzane 1 lipca 2021 w ramach pakietu e-commerce, po dzień dzisiejszy rodzą wiele praktycznych problemów dla podmiotów prowadzących sprzedaż on-line.

KR Group od lat z sukcesami wspiera sprzedawców towarów oraz usług online w zakresie rozliczania podatku VAT. Nasza obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pozwala na kompleksową ocenę konieczności rejestracji VAT na różnych rynkach i szybką analizę możliwości skorzystania z procedur szczególnych: IOSS, OSS.

Świadczymy usługi zarówno dla dużych platform sprzedażowych (tzw. market places), ale pomagamy także indywidualnym sprzedawcom oraz podmiotom, które prowadzą własne sklepy internetowe. Rozumiemy wątpliwości, które pojawiają się także przy świadczeniu transgranicznych usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Dzięki najnowszym technologiom i właściwie ustawionym procesom kontroli, eliminujemy potencjalne błędy i skracamy czas konieczny do przygotowania deklaracji.

Wejście w życie unijnego pakietu VAT e-commerce wprowadziło wiele zmian. Na sprzedawców na odległość w całej Europie wpłynie zwłaszcza wdrożenie punktu kompleksowej obsługi (OSS), podczas gdy sprzedawcy spoza UE muszą zmierzyć się z wprowadzeniem importowego punktu kompleksowej obsługi (IOSS).

Dla kogo?

Nasza oferta będzie szczególnie istotna, jeśli:

 • prowadza Państwo sprzedaż B2C przez platformy sprzedażowe typu: Allegro, eBay, Wish, eMag czy Amazon i przekroczony jest próg 10 000 EUR lub używają Państwo magazynów w innych krajach Unii Europejskiej.
 • sprzedają Państwo klientom indywidualnym usługi online (streaming filmów, szkolenia, aplikacje w systemie SaaS, muzykę czy książki).
 • sprzedają Państwo swoje aplikacje przez AppStore czy GooglePlay.
 • prowadzą Państwo sprzedaż wysyłkową do klientów indywidualnych w innych krajach Unii Europejskiej i chcą skorzystać z OSS;
 • posiadają Państwo magazyn w innym kraju Unii Europejskiej, niż kraj siedziby firmy, z którego realizowane są dostawy do klientów końcowych;
 • posiadają Państwo magazyn poza Unią Europejską, z którego prowadzone są dostawy do klientów i potrzebują Państwo rejestracji w ramach IOSS;
 • nie posiadają Państwo stałego miejsca prowadzenia działalności ani siedziby w żadnym kraju UE, ale sprzedawane są towary do klientów końcowych w państwach członkowskich;

Pakiet e-commerce 2021

Celem pakietu VAT e-commerce jest uszczelnienie poboru podatku VAT oraz ułatwienie w jego rozliczaniu w transgranicznym handlu elektronicznym, pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Sprzedaż towarów on-line z jednego kraju Unii Europejskiej, a także spoza wspólnoty do klientów indywidualnych (B2C) w drugim kraju Unii Europejskiej rodzi obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju konsumpcji.

Spełniając określone warunki możliwe jest skorzystanie z wyjątku od tej reguły – możliwe jest rozliczenie VAT w ramach krajowej deklaracji, ale w przypadku spełnienia wszystkich poniższych wymogów:

 • Siedziba/miejsce prowadzenia działalności firmy znajduje się tylko na terytorium jednego państwa Unii Europejskiej;
 • Towary wysyłane są do innego państwa członkowskiego;
 • Całkowita wartość dostaw towarów i usług (TBE) do innych krajów Unii Europejskiej nie przekracza w trakcie bieżącego roku finansowego oraz roku poprzedniego 10 000 EUR.

Oferta KR Group

Oferta KR Group w zakresie doradztwa VAT obejmuje:
Doradztwo w zakresie sprzedaży wysyłkowej
 • Kompleksowa analiza sytuacji firmy pod kontem sprzedaży wysyłkowej;
 • Doradztwo w zakresie wyboru modelu rejestracji i rozliczania VAT od sprzedaży on-line do konsumentów zagranicznych;
 • Doradzimy w zakresie efektywnego zbierania danych potrzebnych do rozliczania podatku VAT;
 • Pomoc we właściwym ujęciu stawek VAT w systemie sprzedażowym (ERP);
 • Zapewnienie zgodności wystawianych faktur sprzedaży z lokalnymi przepisami.
Przedstawicielstwo podatkowe
 • Ze względu na ryzyko i odpowiedzialność związaną ze świadczeniem usług przedstawicielstwa podatkowego, jako jedna z nielicznych firm na rynku. KR Group może zostać przedstawicielem podatkowym w zakresie VAT w Polsce, Rumunii czy na Węgrzech – dzięki temu współdzielimy odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firmy.
Wsparcie w czynnościach związanych ze sprzedażą wysyłkową
 • otworzenie firmowych kont bankowych w większości krajów UE;
 • rejestracja IOSS, w tym pośrednictwo dla celów, które umożliwi skorzystanie ze specjalnej procedury importu;
 • rejestracja OSS;
 • rejestracja EORI;
 • usługa INTRASTAT;
 • rejestracja/derejestracja VAT – KR Group jako jedna z nielicznych firm dokonuje rejestracji VAT w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
 • miesięczny VAT Compliance;
 • usługi środowiskowe (opłata produktowa).

Kontakt

FAQ

Lokalne rejestracje VAT – dla kogo?

Nie każdy podmiot może skorzystać z rozwiązań oferowanych przez unijny pakiet e-commerce. W przypadku dokonywania czynności opodatkowanej w kraju zakończenia transportu, podatnik w dalszym ciągu ma obowiązek rozliczać VAT w danym kraju.

Podobnie w przypadku transakcji B2B, które traktowane są jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) i odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w państwie zakończenia transportu, a także w przypadku posiadania w innym kraju lokalnego magazynu – nawet jeśli podatnik nie ma w danym kraju stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy siedziby i tak ma obowiązek zarejestrować się dla celów podatku od towarów i usług.

Jak wygląda sprzedaż usług elektronicznych w praktyce?

Inne zasady dotyczą podatników, którzy w Internecie oferują nie swoje towary, a usługi.
Przedsiębiorcy świadczący usługi drogą elektroniczną muszą liczyć się z tym, że będą musieli uwzględnić przepisy podatkowe państwa, w którym siedzibę mają ich klienci - miejscem opodatkowania transakcji jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Powyższa zasada znajduje zastosowanie w następujących sektorach, m.in.:

 • Gier komputerowych;
 • Stron internetowych;
 • Usług abonamentowych;
 • Aplikacji;
 • Content stream.

Pamiętać należy, że przepisy przewidują szereg wyjątków od tej zasady m.in.: usługi związane z nieruchomościami, usługi zakwaterowania, usługi transportu pasażerów, usługi restauracyjne i cateringowe czy też usługi krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

Rejestracje VAT w regionie CEE
 • Kto podlega obowiązkowi rejestracji VAT?
 • Jak długo trwa proces związany z rejestracją VAT?
 • Jakie są ustawowe terminy składania rozliczenia VAT?
 • Jakie stawki VAT są stosowane w przypadku sprzedaży na odległość do Polski, Czech,
 • Węgier, Rumunii czy Słowacji z innych krajów UE?
 • Czy sprzedawca e-commerce musi otworzyć rachunek bankowy w kraju, w którym dokonuje rejestracji?

Sprawdź: Vat e-Commerce

VAT OSS – czym jest i kto może skorzystać?
 • Czym jest VAT OSS?

VAT OSS to jedna, składana kwartalnie deklaracja, która pozwala dostawcy dokonującemu sprzedaży wysyłkowej (transakcje B2C) rozliczyć VAT we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

One-Stop-Shop jest odpowiednikiem dotychczasowego systemu VAT-MOSS, rozszerzając obecną procedurę o wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) i wszelkie inne usługi transgraniczne.

 • Deklaracja OSS w pigułce.

Gdzie?
Do organów podatkowych swojego państwa identyfikacji, czyli co do zasady państwa, w którym podatnik ma siedzibę działalności.

Jak?
Za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego, w podziale na państwa członkowskie UE, z zastosowaniem właściwej w danym państwie stawki VAT.

Kto?
Wpłaty podatku przekazywane będą przez organy podatkowe państwa członkowskiego identyfikacji, do organów państwa członkowskiego konsumpcji.

Kiedy?
Termin złożenia deklaracji VAT-OSS upływa na koniec miesiąca następującego po każdym kwartale.

 • Czy rejestracja do OSS jest obowiązkowa?

Korzystanie z procedury nie jest obowiązkowe. Z VAT-OSS nie można jednak korzystać w sposób wybiórczy: przystąpienie do VAT-OSS nakłada na podatnika obowiązek rozliczania w ramach OSS wszystkich usług lub dostaw, mogących być przedmiotem tej procedury.

Niedozwolone jest częściowe rozliczenie w deklaracji VAT właściwej dla OSS oraz częściowe rozliczenie w krajowych deklaracjach podatkowych państw członkowskich konsumpcji.

 • Kto może skorzystać z OSS?
  • Sprzedający towary na odległość do osób fizycznych z innych krajów Unii Europejskiej;
  • Przedsiębiorcy świadczący usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.
  • Usługodawcy - VAT-OSS pozwoli również na rozliczenie sprzedaży innych usług świadczonych na rzecz zagranicznych (unijnych) konsumentów, których miejsce opodatkowania występuje w miejscu konsumpcji, tj. usług związanych z nieruchomością, krótkoterminowego wynajmu środków transportu, restauracyjnych, cateringowych, wstępu na imprezy kulturalne oraz noclegowych.

 

 • Jaki jest próg sprzedaży w przypadku rejestracji do OSS?

10 000 EUR netto to nowy próg sprzedaży, który zastąpił dotychczasowe limity sprzedaży w każdym państwie członkowskim.

Kalkulacja progu 10 000 EUR netto obejmuje całkowitą sumę WSTO oraz usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów w UE.

Dla przedsiębiorców posiadających siedzibę działalności gospodarczej tylko w Polsce równowartość 10 000 euro została ustanowiona na 42 000 zł.

Poniżej tego progu, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów na odległość dla osób fizycznych w UE mogą nadal podlegać VAT w państwie członkowskim, w którym posiadają siedzibę, stosując krajowe zasady.

IOSS – czym jest i kto może skorzystać?
 • Czym jest VAT IOSS

Import One Stop Shop (IOSS) to nowa specjalna procedura dostępna dla sprzedawców spoza Unii Europejskiej, którzy dostarczają towary o wartości nieprzekraczającej 150 EUR. Dzięki pojedynczej deklaracja VAT dla takich towarów, możliwe jest zwolnienie tych towarów z podatku VAT przy imporcie (stosowaną stawką VAT w tym przypadku jest ta, która obowiązuje w danym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, do którego dostarczane są towary). Aby zastosować procedurę IOSS, wszystkie towary muszą znajdować się poza terytorium UE w momencie przyjęcia zapłaty.

Istotne: Zgodnie z przepisami, firmy spoza UE zobowiązane są do wyznaczenia przedstawiciela podczas rejestracji w IOSS.

 • Jaka jest rola przedstawiciela?

Przedstawiciel podatkowy jest współodpowiedzialny odpowiedzialność zobowiązania z tytułu podatku VAT. Do innych obowiązków należy m.in.:

  • rejestracja sprzedawców z UE i spoza UE w systemie IOSS;
  • składanie deklaracji VAT IOSS;
  • opłacanie podatku VAT od sprzedaży na odległość;
  • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi;
  • prowadzenie odpowiednich rejestrów dla celów podatku VAT;
  • przeprowadzenie procedur Know Your Customer (KYC) przed podpisaniem umowy.

W Polsce do rejestracji IOSS przez pośrednika wymagane są następujące dane:

  • imię i nazwisko podatnika;
  • adres wraz z kodem pocztowym;
  • adres e-mail;
  • strona internetowa podatnika;
  • Numer identyfikacji Podatkowej (NIP) nadany w Polsce lub kraju siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności.

 

 • Czy wymagane jest zabezpieczanie bankowe?

Tak, zgodnie z przepisami w celu zabezpieczenia zobowiązań klientów, przedstawiciel zobowiązany jest do złożenia gwarancji bankowej lub wpłacenia kaucji.

Gwarancja powinna być wystawiona przez bank z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej. Warunki zwolnienia gwarancji bankowej są uzgadniane indywidualnie i określane w Umowie o Świadczenie Usług podpisywanej z Klientem.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down