Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Sprawdź, dlaczego obowiązkowa rejestracja jest szczególnie ważna dla członków zarządu

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to stosunkowo nowy rejestr, podobny do innych baz funkcjonujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, wprowadzonych na podstawie czwartej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Podmioty, które podlegają wpisowi do CRBR, mają 7 dni na rejestrację odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

KR Group udziela pomocy związanej z rejestracją beneficjenta rzeczywistego dla podmiotów, które wypełniają definicję UBO.

Kiedy należy pamiętać o rejestracji do CRBR?

Rejestracja UBO (ostateczny beneficjent rzeczywisty) jest szczególnie ważna dla członków zarządu. Istnieją dwa aspekty rejestracji do CRBR, które powinni wziąć pod uwagę członkowie zarządu polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Członkowie zarządu rejestrujący spółkę w rejestrze ponoszą osobistą odpowiedzialność za złożenie fałszywego oświadczenia w CRBR i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej w przyszłości.
 • Członkowie zarządu mogą być zarejestrowani jako faktyczni właściciele spółki. W takim przypadku firma musi zebrać dokumenty potwierdzające, że nie można wskazać beneficjentów rzeczywistych innymi kryteriami podanymi w definicji zawartej w odpowiedniej ustawie. Dane zarejestrowanych członków zarządu zostaną ujawnione jako dane rzeczywistych właścicieli spółki w rejestrze, który jest powszechnie dostępny dla każdego za pośrednictwem Internetu. 

Kogo dotyczy obowiązek rejestracji UBO?

Obowiązkowi rejestracji UBO (Ultimate Beneficial Owner) podlegają wszystkie rodzaje spółek handlowych z wyjątkiem spółki partnerskiej, czyli: spółki jawne, komandytowe, komandytowo- akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych) oraz proste spółki akcyjne.

Jak ustalić, kto jest faktycznym właścicielem/beneficjentem rzeczywistym (UBO)?

Zgodnie z definicją prawną faktycznym właścicielem jest:

 • osoba fizyczna (lub osoby) sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką za pomocą uprawnień wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na działalność spółki;

lub

 • osoba fizyczna (lub osoby), w imieniu których nawiązywane są relacje biznesowe lub przeprowadzana jest okazjonalna transakcja.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, faktycznym właścicielem (UBO) jest osoba fizyczna, która spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% kapitału zakładowego;

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, UBO, ostateczny beneficjent rzeczywisty, beneficjent rzeczywisty

 • bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% praw głosu w organie założycielskim spółki;
 • sprawuje kontrolę (w tym wspólną lub pośrednią) nad ponad 25% akcji lub praw głosu w spółce (w tym na podstawie zastawu, użytkowania lub innej umowy z osobami uprawnionymi do praw głosu w spółce);
 • sprawuje kontrolę jako podmiot dominujący (zgodnie z definicją prawną wskazaną w polskiej ustawie o rachunkowości).

Tylko profesjonalny, kompletny i dobrze udokumentowany proces identyfikacji beneficjenta rzeczywistego może zapewnić zgodność z przepisami i pozwolić uniknąć zagrożeń dla członków zarządów polskich spółek.

Maria Matyka
Corporate Services Consultant
Maria_Matyka_cytat

Oferta KR Group

Nasi eksperci udzielają  kompleksowej pomocy związanej z procesem do rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Państwa firmie. W odniesieniu do właściwej identyfikacji ostatecznego faktycznego właściciela oferujemy dwa sposoby wsparcia: 

 • uproszczona analiza, w której identyfikujemy beneficjenta rzeczywistego firmy na podstawie schematu struktury i informacji od klienta;
 • dogłębna identyfikacja i weryfikacja, w której identyfikujemy beneficjenta rzeczywistego firmy, przeprowadzając kompleksową analizę dokumentów korporacyjnych klienta. 

W związku z procesem wpisu do polskiego rejestru możemy zaoferować: 

 • uzyskanie odpowiedniego podpisu elektronicznego niezbędnego do złożenia w polskim Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;
 • kompleksową obsługę rejestracji beneficjenta rzeczywistego, obejmująca przygotowanie wniosku do przesłania do CRBR.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu