Projekt objaśnień

WHT - Podatek u źródła

Na przełomie września i października 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe do przepisów dot. podatku u źródła (WHT).

Ich celem jest wyjaśnienie sposobu interpretowania i stosowania przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.

Z naszej publikacji dowiedzą się Państwo więcej o:

  • obowiązku poboru przez płatników podatku u źródła, należnego od przychodów uzyskiwanych na terytorium RP przez nierezydentów z uwzględnieniem klauzuli rzeczywistego właściciela;
  • kryterium podlegania efektywnemu opodatkowaniu w odniesieniu do przepisów dyrektyw PS i IR;
  • koncepcji look-through approach.

Zapraszamy do lektury!

WHT / Projekt objaśnień podatkowych

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Projekt objaśnień: WHT - podatek u źródła