Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ceny transferowe

Sprawdź, jak powinna wyglądać dokumentacja TP Twojej spółki.

Ceny transferowe (TP - Transfer Pricing)

Ceny transferowe (Transfer Pricing) to ceny transakcyjne stosowane we wszelkich transakcjach realizowanych przez podmioty powiązane.
 
Dokonując sprzedaży usług czy towarów, podmioty powiązane zobowiązane są do ustalenia odpowiedniej ceny i do zachowania tzw. zasady ceny rynkowej (arm’s length principle).
Zgodnie z tą zasadą ceny transakcyjne stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi powinny odpowiadać cenom rynkowym,  które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Od 2019 r. lokalna dokumentacja cen transferowych (Local File) sporządzana jest dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Organy podatkowe mają możliwość zażądania przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, również dla transakcji kontrolowanych, których wartość nie przekroczyła wysokości progów dokumentacyjnych (ceny transferowe limity – powyżej). Od początku 2021 r. obowiązek sporządzenia odpowiedniej dokumentacji TP może pojawić się także w transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.

Jak wspieramy klientów?

KR GROUP wspiera klientów w zakresie realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych. Nasza oferta obejmuje usługi z zakresu:

 • sporządzenia lokalnej (Local File) i grupowej (Master File) dokumentacji cen transferowych;
 • realizacji obowiązków sprawozdawczych;
 • przeprowadzaniu analiz porównawczych (analiza benchmarkingowa) i analiz zgodności;
 • tworzenia i modyfikacji polityki cen transferowych;
 • weryfikacji obowiązków dokumentacyjnych i przeglądu istniejącej dokumentacji cen transferowych;
 • przygotowaniu procedury należytej staranności w cenach transferowych.

Odpowiednie zarządzenie polityką cen transferowych nie tylko zapewnia bezpieczeństwo podatkowe przedsiębiorstwa i podmiotów z nim powiązanych, ale także pozwala bardziej efektywnie kształtować rozliczenia między podmiotami powiązanymi.

Olga Kucewicz
Tax Manager
Olga_Kucewicz_cytat-2

Oferta KR Group

Local File

Obowiązek przygotowania dokumentacji lokalnej spoczywa na największej ilości podatników. Lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

 1. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;
 2. 10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;
 3. 2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;
 4. 2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Dynamiczne zmiany legislacyjne na przestrzeni ostatnich lat wprowadziły nowe obowiązki dokumentacyjne dla podmiotów powiązanych, zmieniły zasady raportowania oraz wprowadziły nowe sankcje.

Eksperci z KR GROUP przeanalizują Państwa obowiązki z zakresu cen transferowych, sprawdzą możliwość zastosowania zwolnień dokumentacyjnych a także przygotują dokumentację cen transferowych zgodną z polskimi regulacjami.

Możemy również wesprzeć Państwa w przygotowaniu dokumentacji cen transferowych w j. angielskim, zgodnie z Wytycznymi OECD.

Master File

Do dokumentacji na poziomie grupowym zobowiązani są podatnicy, którzy:

 1. sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe
 2. skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 000 000 zł.

W odróżnieniu od dokumentacji lokalnej, dokumentacja grupowa skupia się na informacjach o grupie kapitałowej. Dokument powinien zawierać takie informacje jak:

 • opis grupy;
 • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy;
 • opis istotnych transakcji finansowych grupy;
 • dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy.

Master file może być sporządzony w j. angielskim przez inny podmiot z grupy kapitałowej, pod warunkiem że będzie on spełniał wszystkie warunki stawiane przez polskiego ustawodawcę i że w terminie 30 dni zostanie przedstawione tłumaczenie dokumentu na język polski.

KR GROUP wesprze Państwa w przygotowania Master File (zarówno w języku polskim jak i angielskim), a także przeprowadzi audyt posiadanej dokumentacji.

Analizy porównawcze (analiza benchmarkingowa) i analizy zgodności

Obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych jest analiza cen transferowych (analiza porównawcza/analiza benchmarkingowa) lub analiza zgodności. Obie te formy podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego lub warunków transakcji – uzasadnia częstsze sporządzanie tej analizy.

Analiza porównawcza (potocznie: „benchmark”) to analiza danych podmiotów niepowiązanych lub transakcji zawieranych z podmiotami niepowiązanymi lub pomiędzy podmiotami niepowiązanymi uznanych za porównywalne do warunków ustalonych w transakcjach kontrolowanych.

Analiza zgodności to analiza wykazująca zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana, z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, - wykonywana jest w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności.

Zarówno analiza benchmarkingowa jak i analiza zgodności są kluczowym narzędziem dla podatników, jak i organów skarbowych, gdyż uzasadniają one rynkowość warunków ustalonych przez podmioty powiązane w zawieranych między sobą transakcjach.

KR GROUP wesprze Państwa w przygotowaniu oraz aktualizacji analiz.

Polityka cen transferowych

Polityka cen transferowych to dokument, wskazujący na przyjęty w grupie model biznesowy rozliczeń wewnątrzgrupowych. Polityka opisuje zasady, którymi kierują się podmioty powiązane przy zawarciu transakcji i w przeciwieństwie do dokumentacji cen transferowych, ma zastosowanie do przyszłych transakcji.

Polityka cen transferowych:

 • wprowadza wspólne zasady rozliczeń wewnątrzgrupowych;
 • ujednolica zasady kalkulacji cen transferowych na poziomie grupy;
 • opracowuje weryfikację poziomu rynkowego cen transferowych.

Dobrze przygotowany model rozliczeń w grupie kapitałowej, usystematyzuje model rozliczeń, zoptymalizuje czas i będzie stanowiło narzędzie obrony, w toku potencjalnej kontroli z zakresu cen transferowych.

Weryfikacja obowiązków z zakresu cen transferowych

Dynamicznie zmieniające się przepisy z zakresu cen transferowych i stale rosnące zainteresowanie organów tematem cen transferowych, któremu towarzyszy większa ilość kontroli z zakresu cen transferowych – to jeden z powodów, dla których warto oddelegować weryfikację obowiązków z zakresu cen transferowych.

Procedura należytej staranności - ceny transferowe

Rok 2021 to kolejne rozszerzenie obowiązków z zakresu cen transferowych. W niektórych wypadkach obowiązek ustalenia ceny transferowej może dotyczyć również transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Zaostrzoną czujność podatników powinny wzbudzać transakcje jednorodne z kontrahentami przekraczające rocznie próg 500 000 zł.

Praktyczne skutki nowych przepisów to dla podatników:
- domniemanie rzeczywistego właściciela w raju podatkowym;
przerzucenie ciężaru dowodu na podatnika poprzez zobowiązanie go do dochowania należytej staranności przy ustalaniu tej okoliczności.

KR GROUP wesprze w implementacji procedury należytej staranności i ochroni Państwa interesy poprzez propozycję odpowiednich zapisów do umów zawieranych z kontrahentami.

Eksperci KR GROUP zweryfikują również, czy zawierane transakcje, spowodują wejście w reżim przepisów o cenach transferowych, a w skrajnych wypadkach wesprze w wypełnianiu obowiązków dokumentacyjnych.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down