Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

WHT BOX

Przeprowadzasz transakcje z kontrahentami z zagranicy? Dowiedz się więcej o zasadach płatności podatku u źródła

Podatek u źródła

(WHT – Witholding Tax)

Podatek u źródła (WHT) jest podatkiem dochodowym, który płatnik ma obowiązek pobrać z tytułu osiąganych przychodów przez nierezydentów na terytorium Polski.

Jakie należności podlegają pod WHT?

  • Odsetki;
  • Prawa autorskie lub prawa pokrewne, prawa do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw;
  • Należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
  • Know-how;
  • Świadczenia z zakresu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Dla kogo?

Każde przedsiębiorstwo, które przeprowadza transakcje z zagranicznymi kontrahentami powinno mieć na uwadze zasady pobierania i płacenia podatku u źródła. Specyfikacja tych rozliczeń wymaga znajomości przepisów prawa podatkowego oraz treści międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Uwaga!
Od 2019 r. przy weryfikacji warunków zastosowania innej niż podstawowa stawki WHT, zwolnienia lub niepobrania, podatku płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę prowadzonej działalności. Istotne znaczenie ma także zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności (tzw. beneficial owner).

Projekt objaśnień WHT - Podatek u źródła

Pobierz naszą najnowszą publikację i dowiedz się co Ministerstwo Finansów opublikowało w objaśnieniach podatkowych.

Szczególnie istotny dla podatników jest nowy mechanizm poboru podatku tzw. mechanizm pay and refund. W praktyce oznacza to, że płatnik zobowiązany jest pobrać podatek u źródła od nadwyżki kwoty przekraczającej 2 mln zł według podstawowej stawki i uiścić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego (PAY). Dopiero w kolejnym kroku podatnik (albo płatnik – jeśli to on poniósł ekonomiczny ciężar podatku) będzie mógł ubiegać się o jego zwrot (REFUND). To zasadnicza zmiana w procesie dla ogromnej ilości podatników!

Łukasz Kempa
Tax Director
lukasz-kempa-cytat

Oferta KR Group

KR Group oferuje wsparcie w przygotowaniu i stosowaniu nowej procedury dotyczącej rozliczeń WHT oraz mechanizmu pay and refund.

  • Certyfikacja WHT w postaci niezależnego potwierdzenia dochowania należytej staranności, weryfikacji kontrahenta oraz transakcji na potrzeby zastosowania zwolnienia z poboru podatku u źródła. Raport potwierdzający zgodność przyjętych zasad oraz posiadanych dokumentów z wymogami ustawy o CIT.
  • Przygotowanie pisemnej procedury zachowania należytej staranności dostosowaną do specyfiki branży oraz dodatkowych wymagań klienta.
  • Przygotowanie wniosków oraz weryfikacja kompletności dokumentów (kompletny wniosek o zwrot pobranego podatku, wniosek o opinię o stosowaniu zwolnienia).
  • Wsparcie w zakresie analizy transakcji pod kątem występowania obowiązków raportowych, a także dokonanie zgłoszenia schematu podatkowego w imieniu klienta oraz bieżące wsparcie w zakresie nadzoru MDR.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu