Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przeglądy podatkowe

Sprawdź, jak z nami zminimalizujesz swoje ryzyko podatkowe

Przeglądy podatkowe
(Due Diligence)

Przedsiębiorcy w Polsce na co dzień zmagają się ze skomplikowanym systemem podatkowym, zmianami w praktyce stosowania przepisów oraz wysokimi karami i sankcjami za niewywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych i raportowych.

Przeglądy podatkowe stanowią remedium na wyzwania biznesowe. Dzięki kompleksowej weryfikacji przeszłych i bieżących rozliczeń pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, przedsiębiorca minimalizuje ryzyko podatkowe.

Dla kogo?

Oferta przeglądu podatkowego skierowana jest dla każdego przedsiębiorcy, któremu zależy na wyeliminowaniu ryzyka podatkowego.

Przeglądy podatkowe umożliwiają zweryfikowanie ewentualnych błędów przed kontrolą podatkową, a tym samym pozwalają na uniknięcie zapłaty zaległości podatkowych oraz poniesienie odpowiedzialności karnej skarbowej. 

Zabezpieczeniem interesów finansowych jednostki, mogą być szczególnie zainteresowani:

 • dyrektorzy finansowi;
 • zarząd;
 • potencjalni inwestorzy;
 • departamenty księgowe oraz finansowe.

Kiedy potrzebujesz?

Cykliczne przeglądy podatkowe zalecane są przy dużych ilościach jednostkowych transakcji w firmach, które nie posiadają wewnętrznego systemu kontroli. Rekomenduje się, aby w każdej firmie okresowo wykonywać przeglądy podatkowe. 

Mnogość przepisów podatkowych, ich częste nowelizacje oraz zmieniające się linie interpretacyjne stwarzają realne ryzyka w zakresie prawidłowości stosowania aktualnego prawa podatkowego. Odpowiedzią na potrzeby biznesu jest między innymi przeprowadzenie przeglądu podatkowego z wykorzystaniem naszego autorskiego narzędzia, dzięki któremu sprawdzamy reprezentatywną próbę dokumentów księgowych.

Nasze wsparcie doskonale sprawdzi się również wśród klientów prowadzących skomplikowane transakcje oraz korzystających z różnego rodzaju preferencji podatkowych.

Mnogość przepisów podatkowych, ich częste nowelizacje oraz zmieniające się linie interpretacyjne stwarzają realne ryzyka w zakresie prawidłowości stosowania aktualnego prawa podatkowego. Odpowiedzią na potrzeby biznesu jest między innymi przeprowadzenie przeglądu podatkowego z wykorzystaniem naszego autorskiego narzędzia, dzięki któremu sprawdzamy reprezentatywną próbę dokumentów księgowych.

Łukasz Kempa
Tax Director
lukasz-kempa-cytat

Oferta KR Group

Analiza retrospektywna rozliczeń VAT i CIT
Weryfikacja bieżących rozliczeń miesięcznych VAT i CIT
Audyty podatkowe

Analiza retrospektywna polega na badaniu wskazanego przez klienta okresu (np. poprzedzającego roku, półrocza czy konkretnych kilku miesięcy), w których odnotowano dodatkowe transakcje lub wzrost transakcji nie występujących dotychczas w rozliczeniach firmy. Sporządzony w rezultacie raport wskazuje transakcje mogące mieć najpoważniejszy wpływ na ponoszone ryzyko podatkowe.

Możliwe warianty analizy:

 1. Pełna weryfikacja rozliczeń VAT i CIT;
 2. Weryfikacja próby dokumentów przy pomocy narzędzia statystycznego.
Czym jest narzędzie statystyczne?
Metoda, która dzięki średniej ważonej oraz odchyleniu standardowemu, wybiera spośród wskazanych w sposób sumaryczny transakcji te zdarzenia przeszłe, które w najistotniejszy sposób wpływają na wysokość rozliczeń podatkowych. W ten sposób przy mniejszych kosztach opłaty za usługę, jesteśmy w stanie zredukować znacznie ponoszone ryzyko podatkowe.

Przy każdej weryfikacji badamy również transakcje, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów podatkowych są obecnie najbardziej ryzykowne lub budzą najwięcej wątpliwości.

Analiza miesięcznych bądź kwartalnych rozliczeń VAT i CIT wraz ze sprawdzeniem kompletności i integralności pliku JPK. Przed złożeniem każdego zeznania podatkowego sporządzany jest raport wskazujący błędy oraz transakcje, które mogą budzić wątpliwości organów podatkowych.

Możliwe warianty analizy:

 1. Pełna weryfikacja - comiesięczna weryfikacja wszystkich transakcji wskazanych w pliku JPK albo wpływających na wysokość zaliczki CIT.  Sporządzenie miesięcznych plików zwierających analizę wydatków pod kątem prawidłowości udokumentowania dla celów CIT i VAT.

 2. Weryfikacja przy pomocy narzędzia statystycznego - comiesięczna weryfikacje rozliczeń podatkowych przy pomocy narzędzia statystycznego. Wielkość próby ustalana jest indywidualnie z klientem w oparciu o przeprowadzoną wcześniej pogłębioną analizę wstępną.

W przypadku bieżącej weryfikacji oferujemy również możliwość prowadzenia korespondencji z administracją skarbową w ramach weryfikowanych okresów oraz przygotowanych deklaracji.

Narzędzie "procedury VAT"

W KR Group korzystamy z autorskiego narzędzia weryfikacji procedur VAT, służącego do identyfikacji pól ryzyka w zakresie rozliczeń VAT. Powstało ono na wzór narzędzi audytorskich, zapewnia jednak znacznie bardziej szczegółowe spojrzenie na wewnętrzne procedury.

Narzędzie to polecamy szczególnie:

 • podmiotom, dla których tradycyjny przegląd rozliczeń jest niemożliwy z uwagi na ilość rekordów;
 • podmiotom, które chciałyby zweryfikować przyjęte wewnętrznie procedury, a nie jedynie rozliczenie poszczególnych transakcji;
 • osobom, które przejmują nadzór nad rozliczeniami VAT i w szybki sposób chciałyby ocenić ich bezpieczeństwo dla spółki i samych siebie;
 • osobom, którym zależy na wyeliminowaniu lub maksymalnym ograniczeniu ich osobistej odpowiedzialność wynikającej z przepisów karno-skarbowych.

Dodatkowo, narzędzie może zostać wykorzystane do zweryfikowania poziomu usług VAT Compliance nabywanych przez spółkę od innych podmiotów.

W oparciu o narzędzie i wieloletnie doświadczenie naszych doradców podatkowych, którzy zajmują się praktyczną stroną podatku VAT, jesteśmy w stanie zbadać, czy przyjęte w spółce zasady rozliczeń są bezpieczne.

Dzięki temu bez czasochłonnej analizy poszczególnych zapisów księgowych i dokumentów źródłowych możemy zidentyfikować obszary, które w danej firmie związane są z ryzykiem podatkowym. Identyfikacja uwzględnienia wagę danego zagadnienia i konsekwencje ewentualnych nieprawidłowości, co przekłada się na świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Obecnie, w dobie bardzo intensywnego uszczelniania systemu rozliczeń VAT, zastosowanie narzędzia do weryfikacji procedur VAT KR Group jest szczególnie istotne z uwagi na:

 • osobistą odpowiedzialność karno-skarbową osób odpowiedzialnych za rozliczenia VAT;
 • coraz bardziej istotną dla podatników efektywność w zakresie rozliczeń podatkowych;
 • nowe formy raportowania, pozwalające organom podatkowym na szybką analizę danych i identyfikację nieprawidłowości.

Audyt podatkowy ma zazwyczaj charakter kompleksowy i dotyczy wszystkich podatków. Na życzenie klienta zakres audytu podatkowego może ulec zawężeniu.

 • Kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatków (przegląd dokumentacji księgowej pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi).
 • Zidentyfikowanie pól ryzyka podatkowego.
 • Zidentyfikowanie oszczędności podatkowych.
 • Wyeliminowanie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej. 

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu