Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Procedura uproszczona w imporcie

Sprawdź zalety stosowania procedury uproszczonej 33a.

Procedura uproszczona w imporcie

Zgodnie z art. 33a. ustawy o VAT, podatnicy mają możliwość dokonania rozliczenia podatku VAT od importowanych towarów bez konieczności uprzedniego uiszczenia podatku. Korzystając z uproszczonych procedur celnych, podatnik korzysta z deklaracji VAT, w ramach której uwzględnia się zarówno kwotę podatku należnego, jak i podatku naliczonego związanego z importem.

Dzięki zastosowaniu procedury uproszczonej przedsiębiorcy, którzy importują towary nie uiszczają należnego VAT przy zgłoszeniu celnym, a płacą  go w momencie składania miesięcznej deklaracji podatkowej.

Warunki skorzystania z procedury uproszczonej

  1. Status czynnego podatnika VAT –  potwierdzony zaświadczeniem wysłanym do właściwego organu
  2. Posiadanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenia na stosowanie uproszczenia.
  3. Posiadanie zaświadczenia o braku zaległości wpłat poszczególnych podatków oraz ubezpieczenia społecznego.

Nasze wsparcie

  1. Analiza stanu faktycznego z uwzględnieniem sytuacji Klienta z perspektywy polskiego VAT.
  2. Współpraca z właściwymi organami i urzędami, a także agencją celno-skarbową Klienta podczas procesu uzyskiwania prawa do korzystania z procedury uproszczonej.
  3. Przygotowywanie dokumentów i złożenie ich w ramach ubiegania się o zastosowanie tej procedury.
  4. Dodatkowe wsparcie w zakresie VAT – hotline.

Kontakt

FAQ

Jaka jest różnica między procedurą standardową a uproszczoną?

Różnica pomiędzy standardową procedurą a uproszczoną polega na tym, iż w pierwszym przypadku, podatnik najpierw dokonuje zapłaty podatku, a dopiero następnie może odliczyć kwotę tego podatku w deklaracji. W procedurze uproszczonej nie dochodzi natomiast do fizycznej zapłaty podatku, podatnik rozlicza podatek VAT neutralnie jako należny i naliczony w tej samej deklaracji VAT.

Kto jest podatnikiem VAT w przypadku importu towarów z państw trzecich?

Jak wynika z przepisów (z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT; art. 18 UKC oraz art. 77 UKC) to dłużnik, na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, jest podatnikiem VAT z tytułu importu towarów, niezależnie od tego, czy działa za pośrednictwem przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.

W jakiej formie można złożyć dokumenty?

Dokumenty mogą być złożone:

  • papierowo (oryginały, podpisane odręcznie),
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy PUESC (wymagany załącznik
  • podpisany elektronicznie przez osobę / osoby umocowane).
Jak długo są ważne złożone dokumenty?

Teoretycznie – od momentu wpływu zaświadczeń /oświadczeń do NUCS, a praktycznie – od momentu ich rejestracji na platformie PUESC, podatnik ma możliwość dokonywania importu towarów w tej procedurze i zachowuje to prawo do momentu wygaśnięcia ważności tych dokumentów (6 miesięcy od daty ich wydania / sporządzenia). Po upływie tego terminu podatnik nie ma już możliwości korzystania z tej procedury przy imporcie, chyba że złoży nowe, aktualne dokumenty.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down