Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Podatek minimalny

Sprawdź, czy zostaniesz objęty nową formą daniny

Podatek minimalny

Podatek minimalny to kolejna forma opodatkowania, która wprowadzona została w 2021 r. w ramach „Polskiego Ładu”, jednak w 2022 r., Sejm zawiesił obowiązywanie tych przepisów na dwa lata. W związku z upływem okresu zawieszenia, już od 1 stycznia 2024 r. przepisy o minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych w pełni zaczęły obowiązywać.

Podatkiem minimalnym objęte są spółki rozliczające się w całości w Polsce, a także podatkowe grupy kapitałowe, które:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych; lub
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%.

Nowa forma daniny ma na celu zapobiegnięcie sytuacji, w której duże firmy deklarują niski dochód lub stratę, a posiadają w danym roku duży obrót i nie ponoszą z tego tytułu konieczności rozliczenia podatku dochodowego.

Kiedy ma zastosowanie?

Choć podatek minimalny zaczął efektywnie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r., pierwsze jego rozliczenie będzie w 2025 r. Już teraz warto przygotować się i dokonać odpowiednich analiz: symulacji poziomu dochodu i kosztów za dany rok, by określić ewentualne ryzyko objęcia tym rodzajem opodatkowania.

Ministerstwo Finansów wprowadzając kolejną formę opodatkowania CIT miało na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Podatek minimalny ma ukrócić sytuacje, w których duże przedsiębiorstwa, mimo osiągania znaczących obrotów, regularnie deklarują niskie zyski lub straty.

Łukasz Kempa
Tax Director
lukasz-kempa-cytat

Oferta KR Group

  • Weryfikacja i symulacja poziomu dochodu Spółki
  • Analiza kosztów i innych parametrów decydujących o podleganiu podatkowi lub jego wymiarze
  • Obliczenie podatku minimalnego, w przypadku przekroczenia progu 2%
  • Doradztwo związane z planowaniem podatkowym celem zminimalizowania wpływu regulacji na obciążanie podatkowe Spółki.

Kontakt

FAQ

Jak obliczyć wysokość podatku?

Zgodnie z ustawą CIT podatek minimalny wynosi 10% podstawy opodatkowania. Podstawa opodatkowania składa się z części przychodów oraz określonych kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych. Ponadto przepisy przewidują liczne i istotne wyłączenia wpływające na podstawę opodatkowania.

Kto zobowiązany będzie do uiszczania tego podatku?

Nową formą podatku CIT objęci są podatnicy, którzy ponieśli stratę podatkową lub dochód nieprzekraczający 2% wartości przychodów.

Dopiero rozpoczynam prowadzenie biznesu – jak oszacować, czy obejmie mnie podatek minimalny?

Szacunkowo – co czwarty podatnik CIT zobowiązany będzie do zapłaty daniny. Co do zasady podatkiem nie objęte będą firmy, które rozpoczynają działalność. Już teraz warto skontaktować się z ekspertem, który przeprowadzi szczegółową analizę Państwa modelu biznesowego celem określenia, kiedy i w jakim stopniu spółka może zostać dotknięta opodatkowaniem.

Czy ustawodawca przewidział jakieś wyłączenia?

Tak, z podatku minimalnego wyłączone będą np. podmioty: rozpoczynające działalność, postawione w stan upadłości, likwidacji lub w trakcie restrukturyzacji. Więcej na ten temat piszemy w artykule: Wraca podatek minimalny

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down