Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Roczne sprawozdanie BDO

Przekaż nam obowiązki sprawozdawcze związane z ewidencją odpadów

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (Roczne sprawozdanie BDO)

Sprawozdanie roczne BDO jest obowiązkiem między innymi wytwórców odpadów, zobligowanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Sprawozdania przedkładane są za rok kalendarzowy w systemie internetowym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) do 15 marca, za rok poprzedni. 

Dlaczego jest to ważne?

W związku z modyfikacją sposobu prowadzenia ewidencji (z wersji papierowej na internetową) przewiduje się, że zwiększą się kontrole w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski kontrolują w szczególności podmioty zarejestrowane w systemie BDO, które nie mają udokumentowanej ewidencji odpadów oraz nie sporządzają sprawozdań rocznych.

Roczne sprawozdanie BDO - dla kogo?

Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązani są:

 • wytwórcy, którzy obowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • osoby prowadzące działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  • zbierania odpadów;
  • przetwarzania odpadów;
 • podmioty, które prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów.

Za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, przedsiębiorców czekają kary finansowe. Jedna z najwyższych sankcji wynosi do 1 000 000 zł i grozi podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego, przedsiębiorców czekają kary finansowe. Jedna z najwyższych sankcji wynosi do 1 000 000 zł i grozi podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą bez wymaganego wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Miłosz Saramak
Head of Marketing and Business Development
Milosz_Saramak_cytat

Oferta KR Group

 • Analiza sytuacji firmy pod względem potrzeby złożenia sprawozdania rocznego w zakresie wytwarzania odpadów do systemu internetowego BDO.
 • Zebranie danych wymaganych do wpisu do rejestru.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów oraz sporządzenie sprawozdania rocznego.
 • Przygotowanie pełnomocnictwa do rejestracji firmy w BDO.

Kontakt

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to stosunkowo nowy rejestr, podobny do innych baz funkcjonujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, wprowadzonych na podstawie czwartej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. 

Podmioty, które podlegają wpisowi, mają 7 dni na rejestrację odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie, z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

KR Group udziela pomocy związanej z rejestracją beneficjenta rzeczywistego w Państwa firmie.

FAQ

Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia związanego z rozporządzeniem Ministra Środowiska?

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431) podmioty, które wytwarzają odpady w ilościach nieprzekraczających ilości odpadów podanych w rozporządzeniu nie muszą prowadzić ewidencji odpadów w żadnym zakresie. Dla przedsiębiorców, którzy nie muszą prowadzić ewidencji odpadów nie ma również obowiązku przedkładania sprawozdania rocznego w zakresie wytwarzania odpadów, jak i również obowiązku rejestracji do systemu BDO.

Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia związanego z ustawą o odpadach?

Zgodnie z 69 ust. 4 ustawy o odpadach jeśli jeden z podmiotów (wytwarzający lub odbiorca) nie ma obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów, karta taka nie musi zostać sporządzona. Jednakże nie zwalnia to automatycznie wytwarzającego z obowiązku prowadzenia karty ewidencji odpadów oraz z obowiązku sporządzania sprawozdania rocznego.

Kolejne zwolnienie wynika z art. 71 w/w dla przedsiębiorców wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję uproszczoną, w postaci karty przekazania odpadów bez karty ewidencji odpadów. Warto pamiętać, że nie zwalnia to podmiotów z wpisu do bazy BDO oraz przedłożenia sprawozdania rocznego.

Wyjątek stanowi sytuacja w której obydwa warunki (zwolnienie związane z rozporządzeniem oraz zwolnienie związane z ustawą) zostaną spełnione jednocześnie – w takim scenariuszu przedsiębiorca jest zwolniony zarówno z prowadzenia ewidencji w pełnym zakresie, jak i ze sporządzenia sprawozdania rocznego i wpisu do BDO.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down