TAX Compliance

Przedłużenie terminów rozliczeń CIT i złożenia formularza ORD-U
Wobec wcześniejszych zapowiedzi Ministra Finansów o przedłużeniu terminu zapłaty CIT i złożenia deklaracji CIT-8, wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w…
Amortyzacja dla celów podatkowych nieruchomości w spółkach nieruchomościowych
Przepisy tzw. „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r. wprowadziły art. 15 ust. 6 ustawy CIT, zgodnie z którym spółki nieruchomościowe mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od m.in. nieruchomości komercyjnych w kwocie…
Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych od stycznia 2024 r.
Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych do odbiorców płatności. Nowe obowiązki związane są z koniecznością implementacji Dyrektywy 2020/284 do krajowego porządku prawnego.
Pakiet SLIM VAT 3 - kolejne ułatwienia w rozliczaniu podatku od towarów i usług
24 stycznia 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, obowiązkowe fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zostanie przesunięte z 1 stycznia 2024 r. na dzień 1 lipca 2024 r.
Procedura uproszczona rozliczenia VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
8 grudnia 2022 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny wyrok w zakresie transakcji trójstronnych (Luxury Trust Automobil GmbH C-247/21), w którym podkreślił, że uproszenie dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych działa wyłącznie, jeżeli faktura jest prawidłowo opisana.
Rumunia: podatek dochodowy od mikroprzedsiębiorstw w 2023 roku
W przyszłym roku dojdzie do kilku istotnych zmian w rumuńskim systemie podatkowym.
Zakup biletu lotniczego a import usług
Mimo, że przepisy dotyczące importu usług funkcjonują w polskim obrocie prawnym już jakiś czas, to wciąż pojawiają się pytania.
Dyrektywa DAC7 – nowe obowiązki dla wybranych podmiotów z rynku e-commerce
Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zwana „Dyrektywą DAC7” nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy oferują za pośrednictwem tych platform towary i usługi.
Rekompensata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
Niestabilna sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie także trudna sytuacja na rynku najmu, zmusza wynajmujących do dokonywania różnego rodzaju ustępstw.
Podatek od nadmiarowych zysków
Pod koniec września 2022 roku rząd zapowiedział wprowadzenie nowego podatku, który obejmie duże firmy w Polsce, które posiadają nadmierne zyski.
Minimalny podatek dochodowy zawieszony
Podatek minimalny jest nową daniną, która została zaproponowana wraz z pakietem zmian podatkowych Polski Ład.
Spółki nieruchomościowe - zbliża się termin raportowania
1 stycznia 2021 r. do ustaw o podatkach dochodowych wprowadzono nowe pojęcie „spółki nieruchomościowej”. Do końca września dla podmiotów, które mieszczą się w definicji tego pojęcia, pojawia się konieczność realizacji nowego obowiązku raportowego.
Minimalny podatek dochodowy
Minimalny podatek dochodowy to nowa danina, którą wejście w życie zostało zapowiedziane wraz z Polskim Ładem. Płacić mają go te podmioty, które mają niskie dochody i wysokie koszty.
Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego – niektóre skutki podatkowe
09.05.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
Obowiązek sprawozdawczy w 2022 roku
Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty – na podstawie art. 13a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych dotyczy: podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u…
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right