Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

TAX Compliance

KSeF - oczekujemy na dalsze kroki MF
Z dostępnych nam informacji wynika, że Ministerstwo pracuje nad nowym podejściem do tematu KSeF.
Znamy termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF!
Ministerstwo Finansów podało dziś nowy termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.
Projekt zmian przepisów dotyczących wprowadzenia obowiązkowego KSeF - konsultacje
3 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów (MF), przedstawiło do konsultacji propozycję projektu zmian w przepisach wprowadzających obowiązkowy Krajowy System e-fakturowania (KSeF). Konsultacje mają potrwać do 19 kwietnia 2024 r.
Prawo do odliczenia VAT – wystarczy umowa
Podatnik, który nabywając towar lub usługę nie otrzyma od sprzedawcy faktury, może odliczyć podatek VAT na podstawie umowy. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku III SA/Wa 1473/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.
KSeF okiem eksperta podatkowego: KSeF narzędziem w rękach organów podatkowych?
Od 1 lipca 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych
1 grudnia 2023 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek minimalny – nowa wersja formularza CIT/M
1 grudnia 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza CIT/M, czyli informacji o wysokości minimalnego podatku dochodowego, będącej załącznikiem do deklaracji CIT-8 oraz CIT-8a.
Fotowoltaika w firmie - depozyt prosumencki a VAT
Prosument wytwarzający nadwyżkę energii elektrycznej jest uznawany za podatnika VAT. Efektem uznania prosumenta za podatnika VAT dokonującego dostawy opodatkowanej VAT jest konieczność wystawiania faktur z tytułu dostawy energii.
Fotowoltaika w firmie - depozyt prosumencki a rozliczenie CIT
Rozliczenie depozytu prosumenckiego – problemy praktyczne z rozliczeniem w CIT.
Od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe.
Już od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe. Jeżeli mają Państwo niejasność co do obowiązków MDR w swojej firmie - zapraszamy do kontaktu.
Pakiet SLIM VAT 3 od 1 lipca 2023 r.
5 czerwca 2023 r. opublikowano nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane zmiany weszły w życie 1 lipca 2023 r. (oprócz przepisów dotyczących sankcji, które obowiązują już od 6…
Pakiet SLIM VAT 3
Już 1 lipca wejdą w życie kolejne, długo wyczekiwane zmiany w podatku od towarów i usług. Mowa tutaj o tzw. pakiecie SLIM VAT3.
Przekazanie licencji oprogramowania komputerowego a obowiązek podatkowy z zakresu VAT
Galopujący postęp techniczny i ciągły rozwój cyfryzacji powoduje, że przed przedsiębiorcami pojawiają się nie tylko nowe możliwości, ale konieczność korzystania z nowoczesnych narzędzi oferowanych przez branżę IT.
Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Nieuchronnie zbliża się termin złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok 2022 do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pozostało niewiele czasu na dopełnienie tego obowiązku - ostatecznym terminem, do kiedy należy złożyć sprawozdania…
Odwrotne obciążenie dostawy gazu, energii elektrycznej i uprawnień do emisji CO2 sprzedawanych na giełdach
W związku z ogłoszoną 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556), Polska z…
Pozytywny wyrok WSA w sprawie estońskiego CIT
Sukces KR Group! Pomogliśmy klientowi otrzymać pozytywny wyrok, obalając wstępnie negatywną interpretacją indywidualną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dot. estońskiego CIT.
Przedłużenie terminów rozliczeń CIT i złożenia formularza ORD-U
Wobec wcześniejszych zapowiedzi Ministra Finansów o przedłużeniu terminu zapłaty CIT i złożenia deklaracji CIT-8, wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w…
Amortyzacja dla celów podatkowych nieruchomości w spółkach nieruchomościowych
Przepisy tzw. „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r. wprowadziły art. 15 ust. 6 ustawy CIT, zgodnie z którym spółki nieruchomościowe mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od m.in. nieruchomości komercyjnych w kwocie…
Nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych od stycznia 2024 r.
Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych do odbiorców płatności. Nowe obowiązki związane są z koniecznością implementacji Dyrektywy 2020/284 do krajowego porządku prawnego.
Pakiet SLIM VAT 3 - kolejne ułatwienia w rozliczaniu podatku od towarów i usług
24 stycznia 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, obowiązkowe fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zostanie przesunięte z 1 stycznia 2024 r. na dzień 1 lipca 2024 r.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right