Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Prawo do odliczenia VAT – wystarczy umowa

Podatnik, który nabywając towar lub usługę nie otrzyma od sprzedawcy faktury, może odliczyć podatek VAT na podstawie umowy. Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku III SA/Wa 1473/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Wyrok WSA w Warszawie

Spór jest następstwem wniosku o interpretację indywidualną, o którą wystąpił podmiot z branży budowlanej. Spółka dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej zakupiła kilka nieruchomości, podpisała umowę u notariusza, zapłaciła należną kwotę, jednak nie otrzymała od sprzedawcy faktury. Mając na uwadze powyższe Spółka powzięła wątpliwości, czy wskutek braku faktury może odliczyć zapłacony podatek VAT.

We wniosku o interpretację Spółka wskazała, że brak tradycyjnej faktury nie pozbawia jej prawa do odliczenia podatku VAT, bowiem w tym kontekście wystarczające jest posiadanie umowy sprzedaży. Zawiera ona bowiem wszystkie istotne dla klasycznej faktury elementy wskazane w ustawie o VAT. Zdaniem Spółki w zaistniałej sytuacji pozbawienie Spółki prawa do odliczenia podatku naruszałoby zasadę neutralności podatku VAT.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o interpretację za nieprawidłowe. Fiskus wskazał, że umowy sprzedaży nie można traktować jako faktury VAT, przez co nie można uznać jej za dokument stanowiący prawo do odliczenia VAT.

Na wydaną interpretację indywidualną Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i uchylił interpretację. Do dnia dzisiejszego nie zostało opublikowane pisemne uzasadnienie wyroku, jednakże przedstawiając ustnie motywy rozstrzygnięcia WSA w Warszawie wskazał, że nie istnieją jakiekolwiek przeszkody, aby Spółka mogła odliczyć podatek VAT na podstawie posiadanej umowy sprzedaży zawartej przed notariuszem.

Kluczowy okazał się wyrok TSUE

Zdaniem sądu z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT nie wynika, że dokument będący podstawą do odliczenia podatku musi być tytułowany jako faktura w rozumieniu ustawy o VAT, bowiem to, co istotne, to jego treść. WSA w Warszawie przywołał tezy płynące z wyroku TSUE z 22 września 2022 r., C-235/21, na który w skardze powołała się z Spółka, zgodnie z którym dla uznania umowy za fakturę nie ma znaczenia wola stron umowy odnośnie tego, by stała się ona fakturą.

Zdaniem TSUE, aby dokument mógł zostać uznany za fakturę w rozumieniu artykułu 203 Dyrektywy 2006/112, powinien spełniać dwa warunki:

  • Należy w nim wykazać VAT;
  • Musi zawierać informacje wymienione w sekcji 4 w rozdziale 3 objętych tytułem XI Dyrektywy 2006/112 („Dane umieszczane na fakturach”), które są niezbędne dla organu podatkowego do ustalenia, czy przesłanki materialne prawa do odliczenia podatku VAT zostały spełnione.

Wyrok WSA w Warszawie z pewnością może ucieszyć przedsiębiorców, jednakże w naszej opinii jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, że spowoduje on, iż organy podatkowe w najbliższej przyszłości zmienią swoje profiskalne stanowisko.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right