Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Wiążąca Informacja Stawkowa

Zminimalizuj ryzyko podatkowe i złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który otrzymał decyzję w ramach Wiążącej Informacji Stawkowej, jest chroniony podczas kontroli podatkowej w ten sposób, że organ kontrolujący nie może obciążyć go sankcjami za stosowanie stawki wskazanej w WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa zobowiązuje organy podatkowe wobec podmiotów, dla których została wydana w odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia kompleksowego, dokonanych po dniu, w którym decyzja została doręczona.

Wniosek może dotyczyć wyłącznie przepisów w zakresie stawek podatku od towarów i usług 0%, 5%, 8% lub 23%, z wyjątkiem opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów. Wiążąca Informacja Stawkowa może zostać wydana również w zakresie klasyfikacji towaru lub usługi dla celów stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, zawierających taką klasyfikację.

Kiedy potrzebujesz?

Złożenie wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej może być istotne  przypadku, gdy przedsiębiorca oferuje nietypowe towary lub świadczy nietypowe usługi i nie ma pewności jaką stawkę VAT zastosować. WIS może być najbezpieczniejszym sposobem aby ograniczyć ryzyko podatkowe w takiej sytuacji.

Oferta KR Group

 • Analiza i ocena prawna ryzyka podatkowego zastosowania niewłaściwej stawki;
 • Przygotowanie wniosku na podstawie opisu towaru/usługi otrzymanego od firmy;
 • Złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Kontakt

FAQ

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej zawiera:

 • dane wnioskodawcy;
 • dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony);
 • określenie przedmiotu wniosku, w tym:
  • szczegółowy opis towaru albo usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich kwalifikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU);
  • oświadczenie - „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego” (oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych).
Jaki jest termin na wydanie WIS?

Decyzja wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, jednakże termin może być jednak przedłużony przez organ.

Jaki jest okres ważności WIS?

Decyzja ważna jest 5 lat od dnia wydania, chyba że przed tym dniem WIS wygaśnie z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem WIS.

Czy można zaskarżyć otrzymane rozstrzygnięcie?

Decyzję można zaskarżyć w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia na złożenie od niej odwołania do Dyrektora KISS. Jeśli w sprawie zostało wydane postanowienie kończące sprawę, np. o odmowie wydania WIS, przedsiębiorca ma 7 dni.

Jeśli po odwołaniu przedsiębiorca wciąż nie zgadza się z otrzymanym rozstrzygnięciem, przysługuje mu możliwość skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą należy złożyć za pośrednictwem Dyrektora KIS w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego aktu.

Kiedy nie można złożyć wniosku o WIS?

Wniosku o WIS nie można złożyć, jeżeli w dniu jego złożenia właściwy organ prowadzi czynności np. kontrolę podatkową która dotyczy zakresu przedmiotowego tego wniosku, albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, lub w zawartym z organem porozumieniu inwestycyjnym.

Wniosek o WIS nie będzie również wydane jeśli np. dotyczy ustalenia:

 1. czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT;
 2. czy dana czynność jest zwolniona z VAT;
 3. jaka jest podstawa opodatkowania czynności zwolnionej z VAT albo opodatkowanej stawką 0%, 5%, 8% lub 23%;
 4. czy firma ma do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak, czy podlega ono zwolnieniu z VAT;
 5. czy w tym przypadku znajduje zastosowanie Mechanizm podzielonej płatności, w sytuacji gdy towar/usługa zostały sklasyfikowane w wydanej WIS;
 6. czy sprzedawane przez firmę towary powinny być oznaczane jakimś kodem GTU, w sytuacji gdy towar został sklasyfikowany w wydanej WIS wg CN.

W ww. sytuacjach, wymienionych w pkt. 1-6, należy złożyć wniosek o wydanie Interpretacji Indywidualnej.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-down