Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rodo monitoring

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

 1. Informacje wstępne
  Na terenie KR Group Sp. z o.o. zainstalowaliśmy system monitoringu wizyjnego, którego działanie wiąże się z rejestracją obrazu i przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wizerunku osób, czasu i miejsca nagrania.
 2. Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest KR Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Skaryszewskiej 7 (03-802 Warszawa). Można się z nami skontaktować telefonicznie: (+48) 22 262 81 00, lub mailowo: office@krgroup.pl.
 3. Inspektor Ochrony Danych
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@krgroup.pl.
 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania
  Zainstalowaliśmy system monitoringu wizyjnego, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na naszym terenie oraz chronić nasze mienie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Obszar i zakres monitoringu wizyjnego
  Monitoring wizyjny obejmuje budynek naszej siedziby oraz części wspólne wewnątrz budynku: recepcję, klatkę schodową, korytarz, windę i garaż. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznaczone tablicą informacyjną w postaci graficznej. System monitoringu wizyjnego rejestruje i zapisuje wyłącznie obraz, bez dźwięku, a zarejestrowane obrazy nadpisują się automatycznie w momencie przepełnienia pamięci dysku i są dostępne są przez okres nie dłuższy niż 20 dni.
 6. Odbiorcy Twoich danych
  Zarejestrowane obrazy zawierające dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, np. policji, prokuraturze, sądom.
 7. Twoje prawa
  Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu