Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Interpretacje indywidualne VAT

Złóż wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie z KR Group

Interpretacje indywidualne VAT

Indywidualna interpretacja podatkowa jest oficjalnym stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty lub marszałka województwa (w zależności od rodzaju podatku oraz szczebla krajowego lub samorządowego), oceniającym prawidłowość rozumienia i stosowania przez Państwa firmę przepisów prawa podatkowego. Zastosowanie się podatnika do stanowiska organu podatkowego ogranicza ryzyko podatkowe.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji można wystąpić indywidualnie lub wspólnie z kilkoma zainteresowanymi w sprawie podmiotami.

Złożenie wniosku o interpretację Indywidualną VAT warto powierzyć profesjonalistom. Zespół VAT w KR Group od kliku lat uzyskuje interpretacje indywidualne dla naszych klientów, specjalizujemy się w transakcjach międzynarodowych ale udzielamy wsparcia w zakresie całe sfery podatkowej.

Kiedy warto zwrócić się o interpretację indywidualną VAT?

O interpretację podatkową VAT wystąpić można w dowolnym momencie. Sugerujemy jednak nie zwlekać z jej złożeniem w przypadku, gdy istnieje niejasność lub wątpliwość dotycząca:

1/ posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – ma to wpływ na miejsce opodatkowania usług. Ponadto, okoliczność ta może decydować o tym, czy podatnik będzie zobowiązany do stosowania Krajowego System e-Faktur;

2/ ustalania dostawy ruchomej w transakcji łańcuchowej, tj. dostawy która może korzystać z preferencyjnej stawki VAT - w tym przypadku znaczenie mogą mieć okoliczności faktyczne takie jak np. kto jest organizatorem transportu, ale i okoliczności prawne, np. gdzie dany podmiot ma siedzibę lub czy jest zarejestrowany do VAT w kraju UE i jakiego numeru VAT użyje dla danej transakcji;

3/ ustalenia kraju, w którym usługa podlega opodatkowaniu - szczególnie ważne jest w kontekście usług na nieruchomościach , wynajmu środków transportu czy też samego transportu, nie zawsze bowiem nasza intuicja nadąża za zamiarami prawodawcy i coś co pozornie jest dla nas oczywiste, z punktu zasad jakimi kieruje się prawo podatkowe już takim nie jest;

4/ dokumentacji potrzebnej do zastosowania stawki 0% - może to dotyczyć różnych typów transakcji, do których może być stosowana stawka 0%, np.:

  • eksport towarów: gdzie poza IE599 podatnik może również zastosować alternatywne dokumenty potwierdzające wywóz z terytorium UE;
  • WDT: oprócz dokumentacji potwierdzającej transport z punktu A do punktu B takich jak np. list przewozowy (CMR), podatnik może zastosować inne dokumenty, które nie są wymienione w przepisach; a także
  • transakcji krajowych opodatkowanych stawką 0%, pod warunkiem zebrania odpowiedniej  dokumentacji,

- warto w tych przypadkach potwierdzić czy te dokumenty te są akceptowane przez organy skarbowe;

5/ określenia czy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury zakupowej -  w tym przypadku niekiedy najbardziej problematyczne jest to co powinno być co do zasady  oczywiste, czyli ustalenie czy zakup ma związek z czynnościami opodatkowanymi;

6/ we wszystkich innych sprawach, kiedy nie jesteś pewny, jakie skutki podatkowe może przynieść dany rodzaj i sposób przeprowadzenia transakcji.

Bardzo istotnym elementem wniosku o interpretację, jest przedstawienie przez wnioskodawcę stanu faktycznego. Kwestia ta może mieć kluczowe znaczenie, w zakresie w jakim interpretacja ma pełnić funkcję ochronną podatnika. Wnioskodawca powinien przedstawić stan faktyczny możliwie najrzetelniej. Jeżeli okaże się, że stan faktyczny był inny, organ podatkowy może zakwestionować „moc ochronną” interpretacji. Z tego samego powodu interpretacja jest wiążąca tylko dla podatnika, który o nią wystąpił, nie ma funkcji ochronnej interpretacja indywidualna wydana dla innego podatnika, choćby stan faktyczny był identyczny.

Gerard Goliasz
Senior VAT Specialist
Gerard_Goliasz_cytat

Oferta KR Group

KR Group kompleksowo wspiera Klientów w procesie uzyskania Interpretacji Indywidualnej:

 • Analiza stanu faktycznego;
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o pisemną indywidualną interpretację przepisów VAT;
 • Kontakt z organem w trakcie postępowania interpretacyjnego;
 • Pomoc w zakresie zaskarżenia niekorzystnej interpretacji podatkowej VAT.

Kontakt

FAQ

Kiedy można wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej?

Nie ma ograniczeń co do momentu składania wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, jednak w zależności od tego czy wniosek ma dotyczyć już zaistniałych bądź przyszłych skutków podatkowych jej zakres ochronny może być różny.

Jaki jest termin wydania interpretacji indywidualnej?

Wydanie interpretacji indywidualnej powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania poprawnie przygotowanego wniosku przez właściwy organ. Jeśli wniosek będzie niekompletny, dostaniesz wezwanie, aby go uzupełnić.

Kiedy nie otrzymam interpretacji indywidualnej?

Interpretacja indywidualna nie zostanie wydana, gdy sprawa:

 • została już rozstrzygnięta w interpretacji ogólnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • stanowi przedmiot wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS – decyzja, która wskazuje, jaka stawka VAT jest właściwa dla danego towaru bądź usługi);
 • uzasadnia przypuszczenie, że Twoje działanie może zmierzać do unikania opodatkowania lub stanowić nadużycie prawa w zakresie podatku VAT;
 • zostało przedstawione w niewystarczający sposób i nie zostało przez Ciebie uzupełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wezwaniu organu;
 • nie dotyczy przepisów prawa podatkowego wynikających z ustaw podatkowych;
 • dotyczy właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych;
  dotyczy Państwa indywidualnej sprawy podatkowej, która w dniu złożenia wniosku o interpretację jest przedmiotem np. toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej.
Na jakiej zasadzie działa ochrona?

Ochrona podatnika polega na zwolnieniu z odsetek i odstąpieniu od skutków karno-skarbowych, jeśli organ w trakcie np. kontroli podatkowej zajmie inne stanowisko niż to wyrażone w interpretacji – organy podatkowe nie są związane stanowiskiem wyrażonym w interpretacji indywidualnej. Jeśli natomiast interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, dla którego skutki podatkowego zaistnieją po wydaniu interpretacji, dodatkowo chroni również nas przed dopłatą/zapłatą samego podatku.
Indywidualne interpretacje podatkowe mogą zostać zmienione, uchylone, lub wygasnąć ze względu na nowelizację przepisów.

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuchevron-downarrow-leftarrow-right