Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Nieuchronnie zbliża się termin złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za rok 2022 do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Pozostało niewiele czasu na dopełnienie tego obowiązku - ostatecznym terminem, do kiedy należy złożyć sprawozdania jest 30 kwietnia 2023 r.
Autor:
Jakub Nahorny
TAX Assistant
Aleksandra Kilian
TAX Specialist
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Kto musi złożyć sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Do złożenia sprawozdania zobligowani są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których:

 • przychód uzyskany w roku podatkowym, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczył równowartość 50 mln euro, oraz
 • którzy znaleźli się w zestawieniu opublikowanym przez ministra finansów w terminie do 30 września roku, za który składane jest sprawozdanie. Zestawienie opublikowane zostało na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/2021-bis.

Wyłączone ze złożenia sprawozdania są podmioty publiczne będące podmiotami leczniczymi.

Co zawiera sprawozdanie?

Sprawozdanie zawiera w sobie w szczególności:

 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie,
 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie,
 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni,
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie, w przypadku których przekroczono ten termin o:
  • nie więcej niż 5 dni,
  • 6 do 30 dni,
  • 31 do 60 dni,
  • 61 do 120 dni,
  • więcej niż 120 dni,
 • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych tobie należnych w poprzednim roku kalendarzowym,
 • udział procentowy poszczególnych świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia byłeś zobowiązany w poprzednim roku kalendarzowym.

Jedyną możliwością złożenia sprawozdania jest forma elektroniczna.

Ważne

Niezłożenie sprawozdania jest karane grzywną do 5 tys. zł. W przypadku nieprzekazania w terminie sprawozdania, odpowiedzialność będzie ciążyć na wszystkich członków zarządu.

W przypadku konieczności objęcia Państwa powyższym obowiązkiem sprawozdawczym chętnie udzielimy Państwu wsparcia w tym zakresie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right