Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nieruchomości komercyjne

Sprawdź, dlaczego jesteśmy uznawani za lidera wsparcia sektora nieruchomości komercyjnych

Nieruchomości
 komercyjne

Od lat specjalizujemy się w obsłudze księgowo-podatkowej sektora nieruchomości komercyjnych. Współpracujemy z niemal wszystkimi kluczowymi funduszami inwestycyjnymi i operatorami.

Każdemu klientowi zapewniamy dedykowany zespół do obsługi – księgowych oraz doradców podatkowych – doświadczonych ekspertów, znających od podszewki branżę nieruchomości.

Świadczymy usługi profesjonalne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze oddziały znajdziesz w: Czechach, Rumunii, Węgrzech i na Słowacji. Dzięki strategiom stworzonym specjalnie dla sektora nieruchomości komercyjnych dostarczamy przemyślane rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Nasze usługi w szczególności kierujemy do podmiotów operujących w takich sektorach jak:

Nieruchomości biurowe
Budownictwo mieszkaniowe
Centra handlowe
Parki logistyczne

Dzięki bogatym doświadczeniom w obsłudze księgowo-podatkowej podmiotów inwestujących w nieruchomości biurowe, doskonale rozumiemy ich potrzeby. Wiemy jak ważne są kwestie współpracy z property managerami, raportowania do grupy, a także sprawnych rozliczeń podatkowych. Każdemu klientowi zapewniamy dedykowany zespół do obsługi.

 • Raportowanie – przygotowywanie raportów w wymaganym formacie:
  • raporty z dokładnym podziałem kosztów rozliczanych na najemców oraz stanowiących koszt właściciela;
  • przygotowywanie skonsolidowanych raportów pokazujących dane dla portfela aktywów;
 • Obsługa VAT – przygotowywanie deklaracji VAT i możliwie najszybszy zwrot podatku VAT;
 • Przygotowywanie deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości;
 • Kalkulacje podatku CIT;
 • Obsługa audytów statutowych oraz pakietów grupowych;
 • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych;
 • Bieżące doradztwo podatkowe i propozycje optymalizacji podatkowej – proponujemy i opracowujemy konkretne rozwiązania, które umożliwią minimalizację lub/i wyeliminowanie ryzyk oraz maksymalizację korzyści finansowych;
 • Weryfikacja poprawności wyliczeń kaucji wpłaconych przez najemców z saldami na dedykowanych rachunkach bankowych;
 • Rozliczenie inwestycji nieruchomościowej – w tym optymalizacja związana z ujawnieniem składników majątku i alokacją kosztów ogólnych.
 • Przygotowywanie danych do płatności.
 • Przygotowywanie raportu z przepływu środków pieniężnych.
 • Sprawozdawczość na potrzeby GUS, NBP.
 • Przygotowywanie deklaracji / informacji w zakresie podatku u źródła.

Pomagamy przejść przez cały proces inwestycyjny od zakupu gruntu, poprzez etap budowy aż po sprzedaż gotowych mieszkań. Jako jedna z niewielu firm oferujących obsługę księgowo-podatkową mamy pełną wiedzę i wypracowane rozwiązania, które pozwalają nam zapewnić najwyższej jakości wsparcie deweloperom mieszkaniowym.

Oprócz standardowych usług księgowych i doradztwa podatkowego oferujemy:

 • przygotowywanie deklaracji o wysokości podatku od nieruchomości;
 • dbanie o prawidłową alokację kosztów finansowych w związku z realizowaną inwestycją;
 • pełna obsługa w zakresie podatków VAT i CIT – przygotowywanie deklaracji, zwroty podatku VAT;
 • raporty i zestawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb, przygotowujemy, m.in.: obszerne pakiety raportowe zgodnie z wytycznymi GAAP, wymaganiami inwestora. Tworzymy także inne zestawienia danych, m.in.: budżet, rachunek przepływów pieniężnych, politykę rachunkowości;
 • sprawozdania finansowe – przygotowywanie sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź IFRS;
 • pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych;
 • przygotowanie rozliczeń inwestycji w celu kalkulacji kosztu sprzedanych produktów, np. mieszkań, miejsc postojowych, komórek lokatorskich.

Sukces centrum handlowego to wypadkowa wielu czynników. Właściciele i najemcy, fundusze inwestycyjne, a także podmioty nimi zarządzające, które operują na rynku powierzchni handlowych, codziennie muszą podejmować szereg strategicznych decyzji, od których zależy powodzenie inwestycji.

Od lat specjalizujemy się w obsłudze księgowo-podatkowej centrów handlowych, doradzając i dostarczając fachowego wsparcia. Dzięki tym doświadczeniom naszą ofertę kompleksowego wsparcia w zakresie księgowo-podatkowym, prawnym, płacowym, a także w zakresie administrowania rachunkami bankowymi i płatnościami, wzbogaciliśmy o specyficzne i szczególnie ważne dla tej branży elementy.

 • Doradztwo w zakresie przyśpieszonego zwrotu podatku VAT przy nabyciu nieruchomości – kompleksowa i szybka procedura;
 • Optymalizacja podatkowa – proponujemy i opracowujemy konkretne rozwiązania, które umożliwiają minimalizację lub/i wyeliminowanie ryzyk oraz maksymalizację korzyści finansowych;
 • Due diligence – zapewniamy pełne wsparcie w procesie analizy firmy pod względem jej kondycji finansowej i podatkowej;
 • Doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości – wykazujemy oszczędności podatkowe, ujawniamy potencjalne ryzyka związane z nieujawnieniem budowli stanowiących przedmiot opodatkowania;
 • Raporty i zestawienia dostosowane do indywidualnych potrzeb, przygotowujemy m.in.: obszerne raporty zarządcze zgodnie z wytycznymi GAAP lub wymaganiami inwestora. Tworzymy także, m.in.: budżet, rachunek przepływów pieniężnych, politykę rachunkowości;
 • Szczegółowe informacje o wynikach finansowych spółek w grupie takich jak rent collection tj. otwarte należności służące do windykacji. Raporty pokazujące różnice pomiędzy założonym budżetem a jego faktycznym wykonaniem;
 • Sprawozdania finansowe – przygotowywanie sprawozdań zgodnie z ustawą o rachunkowości bądź IFRS oraz przygotowanie pełnomocnictw i uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe wraz ze złożeniem dokumentów do Urzędu Skarbowego i Sądu;
 • Pomoc w spełnianiu wymagań umów kredytowych (kowenanty) i wsparcie w zakresie realizacji uruchomień kredytów – prognozujemy i szacujemy potencjalne ryzyka, uzgadniamy i przygotowujemy niezbędne dokumenty w związku z wymogami umów kredytowych.
 • Obsługa audytów statutowych oraz pakietów grupowych;
 • Obsługa specyficznych transakcji, m.in. konwersja długu na kapitał, cesja pożyczek, połączenia lub likwidacje spółek, asset deal (transakcja na aktywach), share deal (transakcja na akcjach/udziałach);
 • Przygotowywanie deklaracji / informacji w zakresie podatku u źródła;
 • Wsparcie lub przejęcie obowiązku wystawiania faktur sprzedaży dla najemców w imieniu właściciela nieruchomości lub property managera;
 • Audyty podatkowe – dokonujemy przeglądów podatkowych, ujawniamy ryzyka podatkowe i wskazujemy sposoby ich eliminacji, przedstawiamy możliwe rozwiązania optymalizacyjne;
 • Doradztwo w zakresie skutków podatkowych związanych z wyjściem z inwestycji/jej sprzedażą;
 • Analiza umów najmu – pod kątem ewentualnych ryzyk podatkowych związanych z rozliczaniem zachęt dla najemcy (tenant incentives);
 • Doradztwo w zakresie stawek VAT na media refakturowane w ramach umów najmu;
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych (pożyczki, usługi wewnątrzgrupowe);
 • Analiza prawnopodatkowa w zakresie zawartych umów najmu oraz funkcjonowania obiektu komercyjnego – w tym kwestie podatkowe dotyczące wydarzeń marketingowych dla najemców i ich klientów.

Parki logistyczne jak w soczewce skupiają specyfikę różnych branż. Dlatego też ich obsługa księgowo-podatkowa wymaga umiejętnego łączenia eksperckiej wiedzy, m.in. z zakresu obsługi nieruchomości, magazynowania, czy też logistyki i transportu.

Dzięki wieloletniej obsłudze parków logistycznych zgromadziliśmy unikalną wiedzę i doświadczenia niezbędne do zapewnienia najwyższego standardu usług. Gwarantujemy dedykowany zespół ekspertów w zakresie księgowości, podatków, prawa, który zapewnia wszechstronną obsługę.

Rozszerzony zakres usług księgowo-podatkowych

 • Rozliczanie wielofazowych inwestycji przy współpracy z kierownikiem budowy;
 • Sporządzanie bilansów i innych dokumentów na potrzeby uzyskania kredytów bankowych, a także rozliczanie kredytów;
 • Współpraca z zarządcami nieruchomości – uzgadnianie kosztów SCR i kosztów właściciela;
 • Przygotowywanie i nadzorowanie wszystkich płatności – włącznie z płatnościami kosztów dotyczących opłat eksploatacyjnych.

Dostęp do niezbędnych funkcji systemu F-K

 • Możliwość samodzielnego wystawiania faktur czynszowych w systemie księgowym oraz automatycznego wgrywania listy faktur przez zarządców nieruchomości;
 • Podgląd transakcji w systemie księgowym i samodzielne generowanie raportów;
 • Możliwość stosowania obiektów w systemie, czyli prowadzenia bardzo szczegółowego cost center.

Dodatkowe usługi

 • Zamykanie ksiąg na dowolny dzień ustalony z klientem;
 • Przygotowywanie deklaracji VAT i możliwie najszybszy zwrot podatku VAT.
 • Dodatkowa weryfikacja rozliczeń podatkowych przez dział podatkowy.
 • Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu.
 • Implementowanie planów kont stosowanych przez klienta w całej grupie.
 • Przygotowywanie dokumentów/informacji/kalkulacji na potrzeby due diligence.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu