Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Projekt zmian przepisów dotyczących wprowadzenia obowiązkowego KSeF - konsultacje

3 kwietnia 2024r. Ministerstwo Finansów (MF), przedstawiło do konsultacji propozycję projektu zmian w przepisach wprowadzających obowiązkowy Krajowy System e-fakturowania (KSeF). Konsultacje mają potrwać do 19 kwietnia 2024 r.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

W projekcie zabrakło najważniejszej informacji na jaką czekają podatnicy, tj. nowego terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF. Jak wskazało MF, nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości na przełomie kwietnia i maja, po zakończeniu audytu informatycznego systemu KSeF.

Proponowane zmiany są wynikiem konsultacji przeprowadzonych w marcu br. ze środowiskami, których KSeF będzie dotyczył.

W propozycjach zmian do ustawy wprowadzającej obowiązkowy KSeF:

  1. Uwzględniono postulat wprowadzenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników VAT czynnych i podatników zwolnionych z VAT).
  2. Uwzględniono również, aby odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach odnosiło się do wszystkich faktur, także tych, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności.
  3. W okresie przejściowym, umożliwiono wystawianie faktur w tzw. trybie offline opatrzonych kodem QR, który pozwala nabywcy na: identyfikację faktury w KSeF, i następnie przesłanie ich najpóźniej w kolejnym dniu roboczym do systemu.
  4. Dopuszczono możliwość wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej, jeśli nie podadzą tej informacji zakup nie będzie mógł stanowić kosztu uzyskania dochodu w podatku dochodowym.
  5. Faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury „zbiorcze” będą mogły zawierać załączniki w formie ustrukturyzowanej zawierające dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i dostawy paliw. Rozwiązanie może być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe wprowadzenie tych danych ze względu na ich ilość w podstawowej formie faktury KSeF.
  6. Zostanie zapewniona możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur, tak aby w okresie trwania awarii lub niedostępności systemu, a także gdy podatnik będzie czasowo korzystał z wystawiania faktur poza KSeF - podatnik mógł wystawić fakturę i opatrzeć ją kodem QR.
  7. W początkowym okresie, po wdrożeniu KSeF pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF nie będzie karane. W późniejszym okresie niestosowanie KSeF będzie podlegać karze pieniężnej.
  8. W celu ułatwienia podatnikom dostosowanie się do e-fakturowania, w szczególności podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, proponuje się, w okresie przejściowym, możliwość wystawiania faktur w formie dotychczasowej, pod warunkiem, że żadna z faktur nie przekroczy kwoty brutto 450 zł a wartość sprzedaży w danym miesiącu kwoty 10000 zł brutto.
  9. Zostanie przesunięty termin wdrożenia elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw.: „trybach nadzwyczajnych”.
  10. Czasowo zostanie zniesiony obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz zastępczego raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

Propozycje zmian w przepisach będą podlegały jeszcze konsultacjom, uwagi do projektowanych zmian można przesyłać do 19 kwietnia 2024 r. na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl.

Link do dokumentów dotyczących konsultacji i projektu zmian w przepisach jest tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right