Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Znaczące zmiany w podatku od nieruchomości – jest projekt ustawy

17 czerwca na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.
Autor:
Łukasz Kaza
TAX Assistant
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Planowane zmiany oznaczają małą rewolucję w obszarze podatku od nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany dotyczące podatku od nieruchomości, które obejmują między innymi:

1. Wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budynek” jako obiektu, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, wykonany z użyciem wyrobów budowlanych, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, również w przypadku, gdy jest on częścią obiektu wymienionego w poz. 1–6 załącznika nr 4 do ustawy, tj.: odkrytych: obiektów sportowych i obiektów rekreacji, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, obiektów obronnych (fortyfikacji), obiektów ochronnych, obiektów hydrotechnicznych a także przejść dla pieszych: nadziemnych i podziemnych oraz ciągów pieszych.

Analogicznie, jak w obowiązującym stanie prawnym, przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości będzie zatem budynek wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy czym instalacje te (takie jak: instalacja elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, telekomunikacyjna, gazowa znajdujące się wewnątrz budynku i stanowiące jego integralną część) nie będą podlegały opodatkowaniu - podstawą opodatkowania budynku jest jego powierzchnia użytkowa.

2. Wprowadzenie do ustawy pojęcia „budowla”. Zgodnie z projektem ustawy za budowlę należy uznać:

  1. obiekty wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową;
  2. części budowlane urządzeń niestanowiących części budowli, o których mowa w pkt. 1;
  3. części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych;
  4. fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń;
  5. przyłącza do obiektu budowlanego .

W zaproponowanej definicji „budowli” rezygnuje się z odwołania do przepisów prawa budowlanego.

3. Ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych uznając garaże za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych.

4. Dodanie przepisu zwalniającego z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle wchodzące w skład obiektu infrastruktury usługowej, tj. terminali towarowych.

5. Zmiany w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle.

6. Zmiany w zakresie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla instytutów badawczych, którego celem jest ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości.

7. Obowiązek złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Projekt ustawy dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12386262/katalog/13064854#13064854

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right