Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Znamy termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF!

Ministerstwo Finansów podało dziś nowy termin wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Na briefingu prasowym Minister Finansów Andrzej Domański wskazał dwa terminy, w których wejdzie obligatoryjny KSeF:

 • Luty 2026 r. - dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln PLN;
 • Kwiecień 2026 r. – dla pozostałych przedsiębiorców.

Na początku kwietnia MF opublikowało przepisy o Krajowym Systemie e-Faktur, w którym uwzględniło część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji.

Na ten moment czekamy na ustawę, która zmieni datę wejścia w życie systemu, wskazanego w poprzedniej ustawie oraz wprowadzi zmiany w zakresie KSeF, o których mowa w założeniach, m.in.:

 • odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach odnosiło się do wszystkich faktur, także tych, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności;
 • umożliwienie w okresie przejściowym wystawiania faktury w tzw. trybie offline opatrzonej kodem QR, który umożliwia nabywcy na: identyfikację faktury w KSeF, a następnie przesłanie jej najpóźniej w kolejnym dniu roboczym do systemu;
 • dopuszczanie możliwości wystawiania w KSeF faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich na zasadzie dobrowolności. Konsument będzie miał zapewniony dostęp do e-faktury poprzez podanie kodu QR oraz danych umożliwiających jej zidentyfikowanie w KSeF albo oznaczenie faktury tym kodem. Podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na fakturach numer VAT (gdy są zarejestrowani dla potrzeb VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej, jeśli nie podadzą tej informacji zakup nie będzie mógł stanowić kosztu uzyskania dochodu w podatku dochodowym;
 • faktury za media, usługi telekomunikacyjne i inne faktury „zbiorcze” będą mogły zawierać załączniki w formie ustrukturyzowanej zawierające dane podatkowe (ceny jednostkowe i ilość towaru/usługi) do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i dostawy paliw. Rozwiązanie może być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy nie jest możliwe wprowadzenie tych danych ze względu na ich ilość w podstawowej formie faktury KSeF;
 • zapewnienie możliwość wcześniejszego wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur, tak aby w okresie trwania awarii lub niedostępności systemu, a także gdy podatnik będzie czasowo korzystał z wystawiania faktur poza KSeF - podatnik mógł wystawić fakturę i opatrzeć ją kodem QR;
 • w początkowym okresie, po wdrożeniu KSeF, pominięcie obowiązku wystawienia faktury w KSeF nie będzie karane. W późniejszym okresie niestosowanie KSeF będzie podlegać karze pieniężnej;
 • ułatwienie podatnikom dostosowania się do e-fakturowania, w szczególności podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, proponuje się, w okresie przejściowym, możliwość wystawiania faktur w formie dotychczasowej, pod warunkiem, że żadna z faktur nie przekroczy kwoty brutto 450 zł a wartość sprzedaży w danym miesiącu kwoty 10000 PLN brutto;
 • przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznej obsługi spraw z zakresu WIS, WIA, WIP i WIT w drugiej instancji i w tzw.: „trybach nadzwyczajnych”;
 • zniesienie czasowe obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz zastępczego raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right