Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

1 grudnia 2023 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Cel zmiany rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów ma przedłużyć do końca 2024 roku wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund (MPR) w podatku u źródła względem wypłat należności dokonywanych za pośrednictwem tzw. płatników technicznych z tytułu wypłaty należności od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych ponad kwotę 2 000 000 złotych.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r i przedłużą zawieszenie ww. regulacji do końca 2024 r.

Płatnik techniczny

Płatnikiem technicznym są podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze. Obowiązek stosowania MPR za pośrednictwem płatnika technicznego po raz pierwszy został wyłączony rozporządzeniem ze skutkiem od 1 lipca 2022 r. Wyłączenie to następnie zostało przedłużone rozporządzeniem z 28 grudnia 2022 r., ze skutkiem do 31 grudnia 2023 r.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że ponowne przedłużenie stosowania omawianego wyłączenia ma związek z trudnościami płatników w ustaleniu tego, czy występują powiązania między podmiotami i czy otrzymane przez podatnika należności przekroczyły próg 2 000 000 zł.

W okresie zawieszenia miały i mają zostać przygotowane zmiany ustawowe określających pobór podatku, który byłby dostosowany do rzeczywistej wiedzy uczestników tego procesu i ich zdolności do ustalenia przesłanek powiązania i sumy należności.

Dodatkowe zmiany

Wejście w życie rozporządzenia powoduje, że zawieszeniu ulegną także obowiązki informacyjne podmiotów dokonujących wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych, polegające na przekazaniu podmiotom prowadzącym rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze informacji o przekroczeniu kwoty 2 000 000 zł oraz informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty.

Wskutek faktycznego braku możliwości stosowania przepisów dotyczących stosowania mechanizmu pay & refund w stosunku do płatników technicznych, dalsze zawieszenie stosowania ww. regulacji należy uznać za korzystne.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right