Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Sprawdź, czy w związku z prowadzoną przez działalnością, wymagana jest opłata za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone są do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz składowanie odpadów. Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty wnoszone są za rok kalendarzowy na rachunek właściwego Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

Kiedy warto o tym pomyśleć?

Obiektem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie przedkładania sprawozdań rocznych oraz wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, są przede wszystkim firmy posiadające certyfikaty ISO 14001 lub pozwolenia zintegrowane. Podobna sytuacja dotyczy wszelkich firm produkcyjnych, mających obowiązek sprawozdawczy względem urzędów administracyjnych. 

Warto pamiętać, że podmioty zobowiązane do przedłożenia sprawozdań są jednocześnie zobowiązane do rejestracji w systemie internetowym KOBIZE, do którego mają dostęp organy administracji publicznej, co znacznie ułatwia urzędnikom zweryfikowanie konieczności przedłożenia sprawozdania przed danego przedsiębiorcę. 

Dla kogo?

Jeśli Twoja działalność związana jest:

 • z emisją gazów oraz pyłów z kotłowni;
 • z wykorzystaniem pojazdów (również samochodów zarejestrowanych na firmę);
 • z działaniem firm produkcyjnych (w związku z zachodzącymi procesami technologicznymi);
 • z takimi czynnościami jak spawanie oraz malowanie;
 • z rolnictwem intensywnym,
 • z używaniem środków dezynfekcyjnych (w związku z emisją alkoholu do powietrza);

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dotyczy Cię obowiązek wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska! Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązani są:

 • przedsiębiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą);
 • przedsiębiorcy zagraniczni (osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą);
 • osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • jednostki organizacyjne niebędącą przedsiębiorcą;
 • osoby fizyczne niebędącą przedsiębiorcą lub rolnikiem korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Usługi KR Group w praktyce

Czy jeśli mam tylko jeden samochód osobowy na firmę, nadal muszę wnosić sprawozdanie i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska?
Sprawdź nasze proponowane rozwiązania.
sprawdź

Niewywiązanie się z obowiązku złożenia w terminie sprawozdania dotyczącego zakresu i sposobu korzystania ze środowiska skutkować może odpowiedzialnością wykroczeniową firmy, co skutkować może nałożeniem dodatkowych opłat i kar!!

Miłosz Saramak
Head of Marketing and Business Development
Milosz_Saramak_cytat

Oferta KR Group

 • Analizujemy sytuację firmy pod kątem konieczności złożenia sprawozdania rocznego zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat do Urzędu Marszałkowskiego.
 • Zbieramy dane potrzebne do obliczenia emisji w związku z działalnością Twojej firmy oraz wyliczeniem wysokości opłat oraz sporządzeniem sprawozdania rocznego.
 • Prowadzimy dokumentację na każdym etapie współpracy, dotrzymując obligatoryjnych terminów oraz wysokości wymaganych opłat na konto urzędu marszałkowskiego.

Kontakt

Chcesz wycenić wybraną usługę?

Wypełnij formularz, a my sporządzimy wstępną ofertę
Wycena usługi - dwa kroki

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-leftarrow-right