skip to Main Content

Usługi VAT dla e-commerce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT w regionie CEE. Możemy pomóc w obniżeniu kosztów i sprawić, że VAT będzie mniej kłopotliwy.

Łącząc narzędzia informatyczne z doświadczonym zespołem lokalnych ekspertów ds. VAT, zapewniamy najwyższą jakość i wydajność.

Zapytanie ofertowe Zamów poradę online
illustration_kr@vat

Zamów poradę online

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

Usługi VAT dla e-commerce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w prawidłowym rozliczeniu podatku VAT w regionie CEE. Możemy pomóc w obniżeniu kosztów i sprawić, że VAT będzie mniej kłopotliwy.

Łącząc narzędzia informatyczne z doświadczonym zespołem lokalnych ekspertów ds. VAT, zapewniamy najwyższą jakość i wydajność.

illustration_kr@vat

Nasza oferta

Zakres naszych usług VAT to odpowiedź na potrzeby e-handlu. Rozumiemy, że rozliczenia podatkowe to nie pierwsza rzecz w planowaniu skutecznej sprzedaży on-line. Usprawniając komunikację, dając sprawdzone narzędzia, chcemy, abyś mógł się skupić wyłącznie na rozwoju swojego biznesu.

  Analiza konieczności rejestracji VAT
  Rejestracja VAT
•  Rejestracja OSS i IOSS
  Rejestracja EORI oraz Intrastat
•  Wyrejestrowanie VAT
•  VAT Compliance
•  Przedstawicielstwo podatkowe
  JPK VAT
  Zwroty VAT – kontrole podatkowe
•  Zwroty VAT na podstawie VIII Dyrektywy UE
•  Zakładanie rachunku bankowego

━━━━

Pakiet VAT e-commerce

1 lipca 2021 przyniósł sprzedającym towary na odległość duże zmiany  w związku z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce. Celem pakietu VAT e-commerce jest uszczelnienie poboru podatku VAT oraz ułatwienie w jego rozliczaniu w transgranicznym handlu elektronicznym, pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Pakiet VAT e-commerce zakłada m.in.

  • Wprowadzenie nowego, ujednoliconego progu sprzedaży
  • Powstanie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS)
  • Wprowadzenie importowego punktu obsługi Import One Stop Shop (IOSS)
  • Nowe zasady dotyczące platform sprzedażowych

Kontakt

team

Kacper Kosowicz
Business Development & Marketing Director CEE

mail: k.kosowicz@krgroup.pl
telefon: (+48) 22 262 81 88

Nasi klienci korzystają z platform e-commerce:

Podcast

Długo wyczekiwane reforma VAT w e-commerce na poziomie europejskim wchodzi w życie od 1 lipca. Kacper Kosowicz, dyrektor ds. rozwoju biznesu w KR Group oraz Gerard Goliasz, starszy specjalista ds. podatków, doradca podatkowy w KR Group zapraszają do świata nowych zmian dotyczących produktów VAT w handlu elektronicznym. W tej części rozważamy różne praktyczne scenariusze po 1 lipca, 2021 roku.

FAQ

Jak długo trwa proces związany z rejestracją VAT?

Do złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie skarbowym, konieczne jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Klient powinien zostać zarejestrowany do celów podatku VAT w Polsce, na Węgrzech, w Czechach lub Rumunii w ciągu jednego miesiąca od złożenia wymaganych formularzy rejestracyjnych i dokumentów w urzędzie skarbowym.
Jednak w praktyce często dokonujemy rejestracji na VAT w krótszym czasie – czynnikiem decydującym jest obciążenie urzędu skarbowego w danym kraju.

Na Słowacji urząd podatkowy jest zobowiązany do zarejestrowania zagranicznego podatnika, wydania mu zaświadczenia o rejestracji podatkowej i niezwłocznego nadania podatnikowi identyfikacyjnego numeru podatkowego, nie później niż siódmego dnia po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową. Podmiot zagraniczny staje się podatnikiem w dniu określonym w zaświadczeniu o rejestracji podatkowej; ten dzień nie może być późniejszy niż 31 dni po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową.

Czy sprzedawca e-commerce musi otworzyć rachunek bankowy w kraju w którym dokonuje rejestracji?

W niektórych krajach istnieje wymóg posiadania konta bankowego w lokalnej walucie dla celów zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Niemniej jednak, najczęściej w przypadku sprzedawców e-commerce okoliczności uprawniające do zwrotu VAT nie mają zastosowania. Ponadto warto pamiętać, że podatek VAT jest płacony w lokalnej walucie, dlatego rachunek bankowy firmy powinien umożliwiać płatności w walucie danego kraju.

W przypadku deklaracji VAT OSS, kwota podatku VAT zawsze wyrażona jest w Euro.

Złożenie VAT – system miesięczny czy kwartalny?

1. Polska

Podmioty, zobligowane do składania comiesięcznej deklaracji VAT obejmują w szczególności podatników, którzy rozpoczynają działalność podlegającą opodatkowaniu i w konsekwencji rejestrują się jako czynni podatnicy VAT. Wyłączenie kwartalnego rozliczenia podatku VAT ma jednak zastosowanie do pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym podatnik zarejestruje się jako aktywny płatnik podatku VAT. Po tym okresie, jeśli podatnik spełnia definicję małego podatnika, może zastosować kwartalne rozliczenia podatku VAT.

2. Czechy

Wszyscy nowi podatnicy zobowiązani są do rozliczeń comiesięcznych.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o rozliczenia kwartalne przy spełnieniu następujących warunków:

• Obrót w poprzednim roku był mniejszy niż 10 000 000 CZK.

• Firma nie jest notowana w urzędzie skarbowym jako nierzetelny podatnik VAT

• Firma nie jest grupą (nie ma spółek zależnych działających w Czechach)

Wniosek należy złożyć do ostatniego dnia stycznia. Należy również pamiętać, że zmiany z rozliczenia miesięcznego na kwartalne nie można dokonać w roku rejestracji VAT, ani w następnym roku kalendarzowym.

3. Węgry

Przez pierwsze dwa lata podatnik zobligowany jest do wystawiania miesięcznej deklaracji VAT niezależnie od kwoty. Po upływnie dwóch lat w oparciu o kwotę podatku VAT zapłaconą w pierwszym roku, podatnik może zostać podatnikiem kwartalnym. Jeżeli podatek VAT należny za kwartał przekroczy 1 000 000 HUF (około 3 000 EUR) w dowolnym kwartale, podatnik powróci do składania miesięcznych deklaracji VAT w pierwszym miesiącu następującym po tym kwartale.

4. Rumunia

Okres rozliczeniowy dla podatku VAT może obejmować system:

• miesięczny - jeśli szacowany obrót przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest wyższy niż 100 000 EUR lub podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów

• kwartalny - jeżeli obrót oszacowany przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest mniejszy niż 100 000 EUR, a firma nie dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów zgodnie z rumuńskim kodem VAT

5. Słowacja

System rozliczeń obowiązujący na Słowacji uwzględnia:

• miesięczny - wszyscy nowi podatnicy kwalifikowani są automatycznie jako płatnicy miesięczni.

• kwartalny - podatnik może zdecydować się na okres podatkowy obejmujący kwartalny rok kalendarzowy, pod warunkiem że upłynęło ponad 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został podatnikiem, i że nie osiągnął obrotu w wysokości 100 000 EUR za ten okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

6. VAT OSS

W ramach procedury VAT OSS podatnik składa jedną, kwartalną deklarację.
Termin złożenia deklaracji VAT OSS upływa na koniec miesiąca następującego po każdym kwartale.

Jakie stawki VAT są stosowane w przypadku sprzedaży na odległość do Polski, Czech, Węgier, Rumunii czy Słowacji z innych krajów UE?

a) Polska: 23% (stawka standardowa), 8% i 5%

b) Republika Czeska: 21% (stawka standardowa), 15% i 10%

c) Rumunia: 19% (stawka standardowa), 9% i 5%

d) Węgry: 27% (stawka standardowa), 18% i 5%

e) Słowacja: 20% (stawka standardowa), 10%

Czy Twoja firma akceptuje płatności w juanach chińskich?

Tak, możemy rozważyć taką możliwość.

Jakie są ustawowe terminy składania rozliczeń VAT?

Termin składania deklaracji VAT i innych bieżących rozliczeń VAT to:

• 20 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT na Węgrzech

• 25 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji

• Ostatni dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT dla kompleksowego zestawienia VAT w Rumunii.

• Koniec miesiąca następującego po każdym kwartale, w przypadku deklaracji VAT OSS.

KR Group podpisze deklaracje w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa.

Kiedy sprzedawca e-commerce jest zobowiązany zarejestrować się na VAT?

Po przekroczeniu progu 10 000 EUR (netto), podmiot zobowiązany będzie do rejestracji w państwie, w którym dokonuje sprzedaży oraz świadczy usługi TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Kalkulacja progu 10 000 EUR netto obejmuje całkowitą sumę WSTO oraz usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów w UE.

Progi, powyżej których VAT nie może zostać rozliczony w kraju, z którego towar jest wysyłany lub w którym usługodawca ma siedzibę, zostały obniżone przez pakiet VAT e-commerce do 10 000 EUR (bez VAT). Po przekroczeniu progu podmiot zobowiązany będzie do rejestracji w państwie, w którym dokonuje sprzedaży oraz świadczy usługi TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Kalkulacja progu 10 000 EUR netto obejmuje całkowitą sumę WSTO oraz usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów w UE.
Próg obowiązuje wyłącznie w państwach członkowskich UE.

Nasza Oferta

Zakres naszych usług VAT to odpowiedź na potrzeby e-handlu. Rozumiemy, że rozliczenia podatkowe to nie pierwsza rzecz w planowaniu skutecznej sprzedaży on-line. Usprawniając komunikację, dając sprawdzone narzędzia, chcemy, abyś mógł się skupić wyłącznie na rozwoju swojego biznesu.

  Analiza konieczności rejestracji VAT
  Rejestracja VAT
  Rejestracja OSS i IOSS
  Rejestracja EORI oraz Intrastat
•  Wyrejestrowanie VAT
•  VAT Compliance
•  Przedstawicielstwo podatkowe
  JPK VAT
  Zwroty VAT – kontrole podatkowe
•  Zwroty VAT na podstawie VIII Dyrektywy UE
•  Zakładanie rachunku bankowego

━━━━

Pakiet VAT e-commerce

1 lipca 2021 przyniósł sprzedającym towary na odległość duże zmiany  w związku z wejściem w życie pakietu VAT e-commerce. Celem pakietu VAT e-commerce jest uszczelnienie poboru podatku VAT oraz ułatwienie w jego rozliczaniu w transgranicznym handlu elektronicznym, pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami (B2C).

Pakiet VAT e-commerce zakłada m.in.

  • Wprowadzenie nowego, ujednoliconego progu sprzedaży
  • Powstanie punktu kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS)
  • Wprowadzenie importowego punktu obsługi Import One Stop Shop (IOSS)
  • Nowe zasady dotyczące platform sprzedażowych

Nasi klienci korzystają z platform e-commerce:

Kontakt

team

Kacper Kosowicz
Business Development & Marketing Director CEE

mail:
k.kosowicz@krgroup.pl
telefon:
(+48) 22 262 81 88

Podcast

FAQ

Jak długo trwa proces związany z rejestracją VAT?

Do złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie skarbowym, konieczne jest zebranie niezbędnej dokumentacji. Klient powinien zostać zarejestrowany do celów podatku VAT w Polsce, na Węgrzech, w Czechach lub Rumunii w ciągu jednego miesiąca od złożenia wymaganych formularzy rejestracyjnych i dokumentów w urzędzie skarbowym.
Jednak w praktyce często dokonujemy rejestracji na VAT w krótszym czasie – czynnikiem decydującym jest obciążenie urzędu skarbowego w danym kraju.

Na Słowacji urząd podatkowy jest zobowiązany do zarejestrowania zagranicznego podatnika, wydania mu zaświadczenia o rejestracji podatkowej i niezwłocznego nadania podatnikowi identyfikacyjnego numeru podatkowego, nie później niż siódmego dnia po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową. Podmiot zagraniczny staje się podatnikiem w dniu określonym w zaświadczeniu o rejestracji podatkowej; ten dzień nie może być późniejszy niż 31 dni po otrzymaniu wniosku o rejestrację podatkową.

Czy sprzedawca e-commerce musi otworzyć rachunek bankowy w kraju w którym dokonuje rejestracji?

W niektórych krajach istnieje wymóg posiadania konta bankowego w lokalnej walucie dla celów zwrotu nadpłaconego podatku VAT. Niemniej jednak, najczęściej w przypadku sprzedawców e-commerce okoliczności uprawniające do zwrotu VAT nie mają zastosowania. Ponadto warto pamiętać, że podatek VAT jest płacony w lokalnej walucie, dlatego rachunek bankowy firmy powinien umożliwiać płatności w walucie danego kraju.

W przypadku deklaracji VAT OSS, kwota podatku VAT zawsze wyrażona jest w Euro.

Złożenie VAT – system miesięczny czy kwartalny?

1. Polska

Podmioty, zobligowane do składania comiesięcznej deklaracji VAT obejmują w szczególności podatników, którzy rozpoczynają działalność podlegającą opodatkowaniu i w konsekwencji rejestrują się jako czynni podatnicy VAT. Wyłączenie kwartalnego rozliczenia podatku VAT ma jednak zastosowanie do pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym podatnik zarejestruje się jako aktywny płatnik podatku VAT. Po tym okresie, jeśli podatnik spełnia definicję małego podatnika, może zastosować kwartalne rozliczenia podatku VAT.

2. Czechy

Wszyscy nowi podatnicy zobowiązani są do rozliczeń comiesięcznych.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o rozliczenia kwartalne przy spełnieniu następujących warunków:

• Obrót w poprzednim roku był mniejszy niż 10 000 000 CZK.

• Firma nie jest notowana w urzędzie skarbowym jako nierzetelny podatnik VAT

• Firma nie jest grupą (nie ma spółek zależnych działających w Czechach)

Wniosek należy złożyć do ostatniego dnia stycznia. Należy również pamiętać, że zmiany z rozliczenia miesięcznego na kwartalne nie można dokonać w roku rejestracji VAT, ani w następnym roku kalendarzowym.

3. Węgry

Przez pierwsze dwa lata podatnik zobligowany jest do wystawiania miesięcznej deklaracji VAT niezależnie od kwoty. Po upływnie dwóch lat w oparciu o kwotę podatku VAT zapłaconą w pierwszym roku, podatnik może zostać podatnikiem kwartalnym. Jeżeli podatek VAT należny za kwartał przekroczy 1 000 000 HUF (około 3 000 EUR) w dowolnym kwartale, podatnik powróci do składania miesięcznych deklaracji VAT w pierwszym miesiącu następującym po tym kwartale.

4. Rumunia

Okres rozliczeniowy dla podatku VAT może obejmować system:

• miesięczny - jeśli szacowany obrót przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest wyższy niż 100 000 EUR lub podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów

• kwartalny - jeżeli obrót oszacowany przy rejestracji lub zrealizowany w ciągu roku pod rumuńskim numerem VAT jest mniejszy niż 100 000 EUR, a firma nie dokonuje wewnątrzwspólnotowych zakupów towarów zgodnie z rumuńskim kodem VAT

5. Słowacja

System rozliczeń obowiązujący na Słowacji uwzględnia:

• miesięczny - wszyscy nowi podatnicy kwalifikowani są automatycznie jako płatnicy miesięczni.

• kwartalny - podatnik może zdecydować się na okres podatkowy obejmujący kwartalny rok kalendarzowy, pod warunkiem że upłynęło ponad 12 miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został podatnikiem, i że nie osiągnął obrotu w wysokości 100 000 EUR za ten okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

6. VAT OSS

W ramach procedury VAT OSS podatnik składa jedną, kwartalną deklarację.
Termin złożenia deklaracji VAT OSS upływa na koniec miesiąca następującego po każdym kwartale.

Jakie stawki VAT są stosowane w przypadku sprzedaży na odległość do Polski, Czech, Węgier, Rumunii czy Słowacji z innych krajów UE?

a) Polska: 23% (stawka standardowa), 8% i 5%

b) Republika Czeska: 21% (stawka standardowa), 15% i 10%

c) Rumunia: 19% (stawka standardowa), 9% i 5%

d) Węgry: 27% (stawka standardowa), 18% i 5%

e) Słowacja: 20% (stawka standardowa), 10%

Czy Twoja firma akceptuje płatności w juanach chińskich?

Tak, możemy rozważyć taką możliwość.

Jakie są ustawowe terminy składania rozliczeń VAT?

Termin składania deklaracji VAT i innych bieżących rozliczeń VAT to:

• 20 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT na Węgrzech

• 25 dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT w Polsce, Czechach, Rumunii i Słowacji

• Ostatni dzień każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym VAT dla kompleksowego zestawienia VAT w Rumunii.

• Koniec miesiąca następującego po każdym kwartale, w przypadku deklaracji VAT OSS.

KR Group podpisze deklaracje w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa.

Kiedy sprzedawca e-commerce jest zobowiązany zarejestrować się na VAT?

Po przekroczeniu progu 10 000 EUR (netto), podmiot zobowiązany będzie do rejestracji w państwie, w którym dokonuje sprzedaży oraz świadczy usługi TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Kalkulacja progu 10 000 EUR netto obejmuje całkowitą sumę WSTO oraz usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów w UE.

Progi, powyżej których VAT nie może zostać rozliczony w kraju, z którego towar jest wysyłany lub w którym usługodawca ma siedzibę, zostały obniżone przez pakiet VAT e-commerce do 10 000 EUR (bez VAT). Po przekroczeniu progu podmiot zobowiązany będzie do rejestracji w państwie, w którym dokonuje sprzedaży oraz świadczy usługi TBE (usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne). Kalkulacja progu 10 000 EUR netto obejmuje całkowitą sumę WSTO oraz usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów w UE.
Próg obowiązuje wyłącznie w państwach członkowskich UE.

Zamów poradę online

To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

KR Group to polska, dynamicznie rozwijająca się grupa księgowo-podatkowa o międzynarodowym zasięgu.

Skąd pochodzą nasi Klienci?

mapa
Back To Top