Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

Podatnicy mogą spodziewać się wielu zmian i nowych rozwiązań, mających pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Rezultatem Nowego Polskiego Ładu będzie m.in.: rozszerzenie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), symultaniczne korzystanie z ulgi Innovation Box (IP Box) i B+R oraz wprowadzenie ulg na robotyzację, prototyp oraz innowacyjnych pracowników. Planowane zmiany mają wejść w życie już od 1 stycznia 2022 r.
Autor:
Ewa Janas
Junior TAX Consultant

Rozszerzenie ulgi B+R

Pierwsza istotna zmiana dotyczy podatników, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego i odliczają aktualnie 150% kosztów uzyskania przychodów. Podmioty te, w ramach zmodyfikowanej ulgi B+R będą miały prawo do odliczenia kosztów kwalifikowanych w wysokości 200%, w tym również kosztów kwalifikowanych dotyczących uzyskania i utrzymania patentu.

Ponadto na rozszerzeniu ulgi skorzystają podatnicy bez statusu CBR, bowiem w zakresie wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w działalność B+R, również będą mogli dokonać odliczenia w wysokości 200% (aktualnie podmioty te mają możliwość odliczenia w wysokości 100%).

Ulga na prototyp                                                       

Ulga na prototyp, która będzie stanowić uzupełnienie ulgi B+R, umożliwi podatnikom odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Nowe rozwiązanie skierowane jest do podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt, który dotychczas nie funkcjonował na rynku i jednocześnie wyróżnia się wydajnością techniczną, użytecznością oraz funkcjonalnością.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R, tego rodzaju koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowych, w którym koszty te zostały poniesione. Drugą możliwą opcją jest odliczenie kosztów w kolejnych dwóch latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na robotyzację

Kolejnym, proponowanym rozwiązaniem jest ulga na robotyzację. Ulga na robotyzację umożliwi podatnikom prowadzącym działalność przemysłową (produkcyjną), odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wartość odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć 50% wysokości kosztów. Wprowadzenie ulgi na robotyzację ma zachęcić podatników do inwestowania m.in. w roboty przemysłowe, maszyny czy urządzenie peryferyjne, które podniosą poziom robotyzacji i automatyzacji polskich przedsiębiorstw.

Symultaniczne korzystanie z ulgi IP Box i B+R

Dotychczas nie było możliwe równoczesne stosowanie ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do jednego (tego samego) dochodu. Projekt przepisów przewiduje wprowadzenie regulacji umożliwiającej podatnikowi osiągającemu dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnych i opodatkowującemu je preferencyjną 5% stawką podatkową, korzystanie jednocześnie z odliczenia w ramach ulgi B+R. Korzystanie w sposób symultaniczny z obu ulg przyniesie wiele korzyści dla innowacyjnych podatników. Czekamy na więcej szczegółów w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące ulgi na innowacyjnych pracowników, pojawią się już wkrótce na naszej stronie.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right