Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pracownik może odpowiadać za VAT z fałszywych faktur

TSUE w wyroku ze stycznia 2024 r. orzekł, że pracownik może odpowiadać za VAT z fałszywych faktur.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-442/22 z 30 stycznia 2024 r., orzekł, że w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy jako podatnika bez jego wiedzy i zgody, pracownika tego należy uznać za osobę wykazującą VAT w rozumieniu tego art. 203, chyba że podatnik ten nie dochował należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań wspomnianego pracownika.

Do tej pory polskie sądy administracyjne wyrażały stanowisko, zgodnie z którym pracodawca ponosi niemal bezwzględną odpowiedzialność za fałszywe faktury, również te wystawione przez nieuczciwych pracowników.

Sprawa spółki

Sprawa dotyczyła spółki będącej podatnikiem VAT, która prowadziła, między innymi, działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw na stacji paliw. W wyniku kontroli organ podatkowy stwierdził, że przez kilka lat spółka wystawiała faktury na rzecz innych podmiotów niż te, które faktycznie dokonywały transakcji, a które to podmioty bezprawnie odliczyły VAT wskazany na tych fakturach.

W stosunku do nieuczciwej pracownicy kierującej całym procederem wszczęte zostało postępowanie karnoskarbowe. Organ podatkowy nakazał spółce (jako pracodawcy) uregulowanie podatku wynikającego z faktur wskazując, że spółka ponosi odpowiedzialność za działania pracowników. Sąd I instancji podzielił decyzję organu podatkowego, natomiast Naczelny Sąd Administracyjny wyraził wątpliwość i przedstawił pytanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zdaniem TSUE, odpowiedzialność podatnika za faktury wystawione przy użyciu jego danych oraz narzędzi nie jest zgodne z intencją ustawodawcy unijnego. Dla zwolnienia podatnika z odpowiedzialności niezbędna jest jednak jego dobra wiara oraz dochowanie należytej staranności, wymaganej w celu kontrolowania działań podwładnych. 

W świetle ww. wyroku na znaczeniu dla podatników zyskuje odpowiednie zorganizowanie, wdrożenie i stosowanie w ich przedsiębiorstwach właściwych procedur wewnętrznych zapewniających odpowiedni podział powierzonych obowiązków oraz nadzór nad pracownikami uprawnionymi do wystawiania faktur w imieniu pracodawcy.

KR Group oferuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorcom polegające na przygotowaniu odpowiednich regulacji i mechanizmów mających zapewnić podatnikom zachowanie należytej staranności w VAT w toku prowadzonej przez nich działalności.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right