Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

KSeF – podsumowanie konsultacji podatkowych

1 marca 2024 r. zakończyły się prowadzone przez Ministerstwo Finansów (MF) konsultacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Na początku roku MF zapowiedziało, że obligatoryjny KSeF nie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r., tak jak wcześniej zaplanowano. Decyzja ta spowodowana był licznymi nieścisłościami dotyczącymi procesu, błędami i problemami informatycznymi, które wykluczały terminowe uruchomienie systemu.

Na początku lutego ogłoszono zaś, że przeprowadzone będą konsultacje podatkowe, które odpowiedzieć miały na pytania i wątpliwości przedsiębiorców. Ministerstwo podkreśla, że spotkania miały na celu usprawnienia obecnych funkcjonalności systemu oraz zredukowanie kosztów wdrożenia i korzystania z KSeF.

Konsultacje – faktury dla konsumentów

W trakcie Konsultacji, środowiska przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych oraz branży IT, zgłaszali wiele postulatów, związanych z KSeF. Jednym z nich było wprowadzenie możliwości dobrowolnego wystawiania faktur w KSeF również dla konsumentów. Wynika to z trudności odróżniania przez przedsiębiorców, czy nabywca jest podatnikiem czy konsumentem i w zależności od tego wystawić odpowiednią fakturę.

W obecnej wersji założeń KSeF transakcje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą wyłączone z obowiązkowego KSeF!

Ważne

Dotychczasowy projekt przepisów nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób sprzedawcy mają odróżniać te podmioty, przerzucając całe ryzyko na przedsiębiorców. W tym miejscu należy podkreślić iż niewystawienia faktur w KSeF pomimo takiego obowiązku jest obarczone sankcją.

Numer faktury lub ID płatności

Innym problemem wymagającym wyjaśnienia jest obowiązek podawania nr KSeF faktury lub zbiorczego identyfikatora płatności (ID) dokonując zapłaty za faktury wystawione w KSeF. Nie wiadomo do końca, czy obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców zagranicznych, i jak np. podać taki zbiorczy ID w sytuacji innych instrumentów płatniczych, w przepadkach gdy, np. to sprzedawca obciąża rachunek nabywcy w tzw. „poleceniu zapłaty” natomiast ID płatności może być generowane przez nabywcę.

KSeF w wersji offline?

W trakcie konsultacji, padało wiele propozycji usprawnienia wdrożenia KSeF. Jedną z nich, która spotkała się z dużym zainteresowaniem, była koncepcja początkowej fazy wprowadzenia KSeF w trybie offline. MF zapowiedziało, że będzie weryfikować ten pomysł. Koncepcja ta polegałaby na wystawieniu faktur offline i przesłanie jej do KSeF w terminie późniejszym (kilku dni).  

Przedstawiciele MF uznali to rozwiązanie za bardzo ciekawą propozycję, która może spowodować zmniejszenie obciążania systemu i pozwoli na jego odpowiednie dostosowanie i poprawę ewentualnych błędów w trakcie już jego działania.

Pozostałe postulaty

Uczestnicy konsultacji zgłaszali również potrzebę wydania wiążących objaśnień prawa w związku z wprowadzeniem KSeF. MF zapowiedziało wydanie objaśnień dotyczące stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (FE).

Zgodnie z przepisami podmioty zarejestrowane w Polsce do VAT, ale nie posiadające tu stałego miejsca prowadzenia działalności, nie muszą przystępować do KSeF. W praktyce powstają jednak wątpliwości, jak należy rozumieć definicję FE.

Trudno na ten moment przewidzieć czy w obliczy wielu problemów z jakimi borykają się przedsiębiorcy nie będzie zmian w samej schemie, pomimo sygnałów ze strony  MF, iż nie zamierza ono dokonywać jej zmian.

Nowy termin

MF ma podać nowy termin wejścia w życie KSeF na przełomie kwietnia i maja, po analizie wyników audytu. Na razie nie jest znana nowa data. Nie wiadomo też, czy KSeF będzie wdrażany etapami. Przeważająca liczba środowisk, których dotyczy KSeF postuluje jednoczesne wprowadzenie KSeF dla wszystkich, w jednym terminie. Związane jest to m.in. z problem ustalania kryteriów wg. jakich miałyby być podzielone etapy, w kontekście łatwości ich identyfikacji przez wystawców faktur. Padały różne propozycje, m.in, wielkość podmiotu, kwota faktury itp.

Podczas konsultacji pojawiały się też postulaty, by nie wdrażać zmian od 1 stycznia 2025 r., z uwagi na kumulację różnych obowiązków związanych z zakończenie roku. Terminy proponowane przez zainteresowanych rozkładały się pomiędzy czerwcem a wrześniem 2025, nie wiadomo jednak czy te postulaty zostaną uwzględnione

W okresie czerwiec-lipiec mają być natomiast gotowe projekty zmian w przepisach. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur i jego wpływu na Państwa działalność – zapraszamy do kontaktu.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right