Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Doradztwo podatkowe

Przepisy ograniczające generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzane przez Polski Ład obejmują także istotne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków, określanych jako tzw. ukryta dywidenda. Dotyczą one przypadków, gdy wspólnicy…
Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie
Podatnicy mogą spodziewać się wielu zmian i nowych rozwiązań, mających pozytywnie wpłynąć na rozwój innowacji w Polsce. Rezultatem Nowego Polskiego Ładu będzie m.in.: rozszerzenie ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), symultaniczne korzystanie z ulgi Innovation Box (IP Box)…
Ułatwienie dla polskich podmiotów wchodzących na giełdę (ulga w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej)
W projekcie zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazło się wiele rozwiązań mających na celu realizację pozafiskalnych funkcji podatków w formie nowych ulg podatkowych. Jedną z nich stanowi nowa regulacja ustawy o podatku dochodowym od…
Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
Projekt zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu, przewiduje powstanie nowej ulgi mającej na celu stworzenie korzystnych podatkowo warunków działalności sponsoringowej, ułatwiającej społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu.
Estoński CIT w nowej formie
Ryczałt od dochodu spółek kapitałowych, zwany inaczej estońskim CITem, został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dotychczas ta forma opodatkowania nie cieszyła się zbyt dużą popularnością - w 2021 roku…
Główne założenia programu podatkowego "Polski Ład"
I. Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: II. Zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: poszerzenia katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest…
Kolejne odroczenie terminu wejścia w życie poboru podatku u źródła
Zgodnie z najnowszymi nieoficjalnymi doniesieniami z biura prasowego Ministerstwa Finansów wejście w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła (tzw. system pay and refund) z obowiązującymi przepisami planowane na 1 lipca 2021 r., znów…
Podatek u źródła – pamiętajmy o zachowaniu należytej staranności
Wielkimi krokami zbliża się wejście w życie zmian w regulacjach dotyczących podatku u źródła (WHT) w Polsce (więcej o WHT można przeczytać tutaj). Bez względu jednak na wspomnianą dużą zmianę legislacyjną pragniemy zwrócić Państwa uwagę na…
Zmiany w przepisach o WHT w 2021 roku
Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r., został wprowadzony nowy tryb poboru podatku u źródła. Przepisy nie są jednak stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń. Zgodnie…
Już od października ruszy Krajowy System e-Faktur
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), na drugą połowę roku. Jak czytamy w projekcie, platforma KSeF ma na celu docelowo zastąpić wystawianie „zwykłych” faktur, fakturami ustrukturyzowanymi.
Zmiany w ewidencji JPK od 1 kwietnia
Część zmian ułatwiających prowadzenie prawidłowej ewidencji JPK, wchodzi w życie od 1 kwietnia. Pozostała część modyfikacji zacznie obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji.
W trakcie kontroli możesz skorygować faktury z nienależnie wykazanym VAT – jeżeli wystawiłeś je w dobrej wierze
NSA uzasadniając swoje pytanie wskazał, że podatnik działał w dobrej wierze, w oparciu o stosowaną praktykę polskich organów podatkowych, które w podobnych przypadkach uznawały zbliżone transakcje za operacje łańcuchowe mające na celu dostawę paliwa spółkom…
Podatkowe aspekty handlu towarami pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską po Brexicie
Choć formalnie Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r., dzięki okresowy przejściowemu, dla przedsiębiorców i konsumentów Brexit zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2021r., kiedy Wielka Brytania ostatecznie opuściła jednolity rynek europejski i unię…
Przełomowy wyrok TSUE w sprawie VAT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przyznał rację podatnikom działającym w Polsce - wprowadzenie w polskich przepisach dodatkowego wymogu, prowadzącego do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych, zostało uznane za sprzeczne z…
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług
Pod koniec listopada Sejm RP przyjął z poprawkami nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą tzw. „Slim VAT”. Projekt ustawy został podpisany przez Prezydenta RP 21 grudnia. Zgodnie z przepisami ustawy ma wejść ona w życie 1…
Czy spółki komandytowe staną się podatnikiem CIT?
Od kilku tygodni nie słabnie dyskusja wokół zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku CIT przewidujących objęcie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych począwszy od 1 stycznia 2021 r.
Nowy JPK_VAT – rewolucja w zasięgu wzroku
Już od 1 października 2020 podatnicy VAT zobowiązani zostaną nową elektroniczną strukturą JPK. Plik  obejmować będzie część ewidencyjną i deklaracyjną, zastępując tym samym obecnie składane deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencję VAT w formie JPK.
Zmiany od 1 lipca 2020 - Biała lista, Quick fixes, Matryca stawek oraz przesunięcie JPK
Biała lista Z trzech do siedmiu dni zostanie wydłużony termin na złożenie przez podatników zawiadomienia o zapłacie na inny rachunek niż wykazany w białej liście (ZAW-NR). Nadal jednak w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i…
Biała Lista - Ministerstwo wyjaśnia i rozwiewa wątpliwości
W dniu 23 grudnia 2019r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe. Objaśnienia dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”.
Quick Fixes - zmiany w WDT
Z dniem 1 stycznia 2020 r. w życie wchodzi pakiet tzw.  Quick Fixes, który ma na celu harmonizację i uproszczenie niektórych przepisów dotyczących handlu miedzy państwami członkowskimi.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenu