Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pozytywny wyrok WSA w sprawie estońskiego CIT

Sukces KR Group! Pomogliśmy klientowi otrzymać pozytywny wyrok, obalając wstępnie negatywną interpretacją indywidualną Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dot. estońskiego CIT.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy po dokonaniu połączenia w trybie art.44c ustawy o rachunkowości w 2021 r. może od 2022 r. wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT), składając w 2021 r. zawiadomienie o zamiarze wejścia w reżim estońskiego CIT przy spełnieniu wszystkich warunków ustawy o CIT, oraz gdy nie zachodzą przesłanki do wyłączenia z tego sposobu opodatkowania. Organ twierdził, że spółka, która planuje połączenie w 2021 ze spółką komandytową jest objęta wyłączeniem, o którym mowa w art.28k ust. 1 pkt. 5 lit a ustawy o CIT, tj. niestety nie może już w 2021 r. wejść w system estońskiego CIT.

Spółka argumentowała, że w jej przypadku należy zastosować przepis przejściowy art. 9 ustawy z 28 listopada 2020 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który nie zawierał warunku, z którego wynikałoby, że w takim wypadku opodatkowanie od dochodów Spółek powinno zacząć się w trakcie 2021 r. Zatem błędne jest przyjęcie, że warunkiem przejścia na estoński CIT jest zarówno złożenie zawiadomienia ZAW_RD w 2021 r. oraz opodatkowanie dochodów ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w trakcie 2021 r.

W sprawach budzących wątpliwości interpretacyjne warto kierować sprawy w trybie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, czy także na drogę sądową w celu rozpatrzenia przez sądy administracyjne.

Nasi eksperci służą wsparciem w sprawach podatkowych. Zapraszamy do kontaktu!

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right