Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Dyrektywa "VAT in the Digital Age"

Unia Europejska zapowiada wprowadzenie VAT w cyfrową rzeczywistość, wyznaczając kierunek ewolucji unijnego systemu VAT.
Autor:
Monika Goździewska
Senior VAT Manager

Projekt dyrektywy “VAT in the Digital Age” (VAT w Erze Cyfrowej) zapowiada szereg propozycji odnośnie do rozliczania podatku VAT w UE. Wykorzystanie nowych technologii pozwoli zminimalizować lukę VAT, przeciwdziałać oszustwom podatkowym, jak i ograniczyć koszty administracyjne dla niektórych podmiotów.

Co zapowiada Komisja Europejska? 

Propozycje Komisji obejmują obowiązkowe e-fakturowanie w czasie rzeczywistym poprzez ciągłe monitorowanie transakcji (CTC) dla przepływów wewnątrzwspólnotowych. Zostanie również przedstawiona definicja e-faktury, określająca zarówno jej format jak i standard, unieważniając przy tym fakturę w pliku PDF. 

Ważne: Pamiętajmy, że od 2024 r. obowiązkowy będzie system KSeF. 

Dyrektywa ma również umożliwić członkom Unii Europejskiej wprowadzanie e-fakturowania dla transakcji wewnątrzkrajowych bez konieczności ubiegania się o zgodę od Rady Unii Europejskiej.

Pakiet planowanych zmian przewiduje również rozbudowanie istniejącej procedury VAT OSS. Zamiast rejestrować się do procedury OSS w każdym kraju osobno, zapowiedziane zmiany umożliwią podmiotom jednokrotną rejestracje dla celów VAT dla transakcji B2C ze skutkami w ramach każdego państwa-członka UE. Ułatwienie to przynieść może istotne oszczędności dla MŚP w zakresie kosztów rejestracyjnych, czy administracyjnych.

Dodatkowe zmiany mają dotyczyć określenia w jaki sposób platformy internetowe, np. oferujące usługi transportowe czy noclegowe, będą rozliczane z podatku VAT. Określone zostaną m.in. definicje platform internetowych, czy i ich udział w transakcjach. Eksperci przewidują, że niektóre platformy internetowe będą traktowane jako zwykli dostawcy usług, z obowiązkiem odprowadzania VAT od transakcji.

Wdrożenie powyższych zmian jest przewidywane na okres 2025-2028.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right