Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Procedura TAX FREE

Firmy, które prowadzą działalność polegającą na sprzedaży towarów w sklepach detalicznych, mają możliwość skorzystania z procedury TAX FREE. Po spełnieniu określonych warunków sklepy mogą umożliwić swoim klientom spoza Unii Europejskiej zwrot VAT, który został zapłacony przez nich przy zakupie produktów. Spółka może także zastosować dla tych samych produktów stawkę VAT 0%. Rozwiązanie jest korzystne dla sprzedawcy.
Autor:
Aleksandra Kilian
TAX Specialist

Na czym polega?

Procedura TAX FREE polega na możliwości otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług od towarów zakupionych w Polsce przez podróżnych, a ze strony sprzedającego, na możliwości zastosowania stawki VAT 0% przy określonych warunkach. O zwrot VAT od zakupionych towarów mogą się ubiegać osoby fizyczne mieszkające poza terytorium Unii Europejskiej, które wywiozły zakupione produkty poza UE. Wartość towarów, zarejestrowanych na jednym dokumencie, powinna przekraczać 200 PLN. Podatek VAT może zostać zwrócony przez sprzedawcę lub podmiot przez niego wyznaczony.

Warunki konieczne do zwrotu

W celu dokonania zwrotu konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

 • sprzedawca powinien być czynnym podatnikiem VAT, który rejestruje sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej (w każdym z punktów sprzedaży);
 • należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży TAX FREE. Od 2022 r. rejestracja TAX FREE w systemie PUESC zastąpi ten obowiązek;
 • sprzedawca musi zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym o możliwości stosowania procedury TAX FREE (jest to ustawowo określony wzór logo, który również został zmieniony przy okazji zmian wprowadzonych od 2022 r.);
 • konieczne jest poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego
  o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów może odebrać podatek, oraz w przypadku wyznaczenia podmiotów wypłaca-jących zwrot, należy przedłożyć kopie umów zawartych z tymi podmiotami. Element ten od 2022 r. włączony jest w rejestrację w portalu PUESC;
 • od 2022 r., w związku ze zmianą przepisów, kolejnym warunkiem jest rejestracja w systemie TAX FREE (na platformie PUESC).

Dokumenty wymagane do zastosowania procedury

Do 31 grudnia 2021 r.

Na ten moment, w celu uzyskania zwrotu, podróżujący ma obowiązek przedstawić dokument dotyczący zwrotu (wystawiony przez sprzedawcę) wraz z paragonem fiskalnym, na którym umieszczone będzie potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia 2022 r.

W związku ze zmianami przepisów,  komplet dokumentacji będzie wystawiany i przekazywany elektronicznie z krajowego systemu TAX FREE umieszczonego na platformie PUESC.

Za pomocą tego systemu, sprzedawca będzie wystawiał i rejestrował dokumenty,  ewidencjował kwoty zwrotów VAT wypłacone podróżnym, a także wskaże miejsca sprzedaży i zwrotu podatku.

Ze względu na wprowadzenie systemu elektronicznego konieczne będzie stosowanie kas online -  sprzedawca nie będzie musiał dołączać do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy fiskalnej, który będzie elektroniczny.

Korzyści podatkowe dla sprzedawcy

Stosując procedurę TAX FREE, sprzedawca może zastosować stawkę 0% VAT dla towarów objętych procedurą. W celu zastosowania tej stawki, należy spełnić kilka warunków:

 • zarejestrować się w systemie TAX FREE na platformie PUESC;
 • spełnić wyżej wskazane warunki uprawniające do dokonywania zwrotów podróżnym;
 • posiadać dokumenty, które potwierdzą zwrot VAT uzyskany przez podróżnego, np. potwierdzenie przelewu;
 • posiadać dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza Unię Europejską.  

Sprzedawca może zastosować stawkę VAT 0% w dwóch przypadkach:

 • w JPK VAT za dany okres rozliczeniowy, jeśli przed złożeniem pliku otrzyma dokumenty potwierdzone przez urząd celny, że zakupione towary zostały wywiezione poza Unię Europejską, lub
 • w przypadku niedotrzymania powyższego warunku - poprzez korektę podatku w miesiącu otrzymania wyżej wspomnianych dokumentów, jeśli otrzyma je w ciągu 10 miesięcy od sprzedaży towaru. Sprzedawca będzie musiał w pierwszej kolejności opodatkować sprzedaż na zasadach ogólnych, a następnie po spełnieniu warunku posiadania dokumentu, będzie mógł na bieżąco obniżyć zaraportowany wcześniej podatek VAT.

Procedura rejestracji

W celu przystąpienia do sprzedaży TAX FREE od 2022 r. wymagane jest zarejestrowanie się w systemie PUESC. Rejestracja polega na:

 • założeniu konta w portalu PUESC ze wskazaniem działania w obszarze TAX FREE lub aktualizacją danych w istniejącym koncie;
 • wypełnieniu formularza dotyczącego TAX FREE, w którym należy:
  • wskazać miejsca sprzedaży oraz powiązać je z kasami online;
  • dodać pracowników, którym zostaną przedzielone poszczególne uprawnienia do obsługi procedury (krok nieobowiązkowy);
  • zadeklarować podmioty, z którymi sprzedawca podpisał umowę, a które dokonują zwrotów – jeśli dotyczy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości na temat procedury TAX FREE, czy jej zgłaszania - pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right