Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Amortyzacja dla celów podatkowych nieruchomości w spółkach nieruchomościowych

Przepisy tzw. „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r. wprowadziły art. 15 ust. 6 ustawy CIT, zgodnie z którym spółki nieruchomościowe mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od m.in. nieruchomości komercyjnych w kwocie nie wyższej niż wartość odpisów amortyzacyjnych dokonywanych dla celów rachunkowych obciążających wynik finansowy jednostki.
Autor:
Magdalena Jakubowska
Senior Tax Specialist, Tax Advisor
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Konsekwencje wprowadzenia art. 15 ust. 6 ustawy CIT dla spółek wyceniających nieruchomość według wartości godziwej

W praktyce, art. 15 ust. 6 ustawy CIT wyłączył amortyzację budynków dla celów podatkowych w przypadku spółek nieruchomościowych, które wyceniają budynki według tzw. wartości godziwej (fair value), a tym samym nie dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych. Taką wykładnię potwierdził Dyrektor KIS w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w 2022 r.

W interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2022 r. o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.107.2022.2.MF Dyrektor KIS uznał, że: „Skoro zatem wartość odpisu amortyzacyjnego (umorzeniowego) w przedmiotowej sprawie osiąga wartość "0", gdyż Spółka nie dokonuje amortyzacji składnika majątkowego na podstawie przepisów o rachunkowości, to - mając na uwadze brzmienie omawianej normy prawnej, Spółka nie jest uprawniona do rozpoznania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji do kosztów uzyskania przychodów na podstawie znowelizowanego przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o CIT.”

Ważne: W konsekwencji wprowadzenia tego przepisu, spółki nieruchomościowe, które nie zmieniły sposobu wyceny nieruchomości, nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieruchomości.

Precedensowe orzeczenia WSA

W pierwszych tygodniach lutego zapadły pierwsze wyroki WSA w tej kwestii. Jak się okazuje, WSA w Warszawie i Poznaniu nie zgodziły się z interpretacją przepisu dokonaną przez Dyrektora  KIS (wyroki WSA w Warszawie z 31 stycznia 2023 r., sygn. III SA/Wa 1788/22, III SA/Wa 2755/22, III SA/Wa 2756/22 oraz WSA w Poznaniu z 1 lutego 2023 r. o sygn. I SA/Po 752/22 i z 13 lutego 2023 r. o sygn. I SA/Po 789/22, I SA/Po 790/22, I SA/Po 795/22).

W przeciwieństwie do organów podatkowych, WSA uznały, że ograniczenia amortyzacji podatkowej w nie dotyczą tych podatników, którzy dla celów bilansowych wyceniają nieruchomości według wartości godziwej (nie dokonują odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych). Co oznacza, że spółki nieruchomościowe, które wybrały taką metodę prezentacji i wyceny aktywów, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę liczbę interpretacji indywidualnych i stosunkowo szeroki krąg podmiotów, którego może dotyczyć ograniczenie możliwości amortyzacji dla celów podatkowych, można spodziewać się w najbliższym czasie kolejnych rozstrzygnięć WSA. Należy jednak oczekiwać, że kwestię rozstrzygnie ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny.

Jakie są skutki pozytywnych rozstrzygnięć przed WSA dla spółek nieruchomościowych?

Korzystne wyroki WSA dają nadzieję na ukształtowanie się korzystnej linii orzeczniczej WSA, a następnie pozytywne dla podatników rozstrzygnięcie przed NSA.

W związku z tym, spółki nieruchomościowe, które w 2022 r. nie dokonywały amortyzacji budynków dla celów podatkowych mogą liczyć na korzystne rozstrzygnięcie przed WSA we własnej sprawie.

Jeżeli mają Państwo potrzebę omówienia tematu, prosimy o kontakt z:

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right