Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Dyrektywa DAC7 – nowe obowiązki dla wybranych podmiotów z rynku e-commerce

Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zwana „Dyrektywą DAC7” nakłada nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy oferują za pośrednictwem tych platform towary i usługi.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager

Nowe obowiązki powinny zostać implementowane do końca 2022 r. i obowiązywać mają od 1 stycznia 2023 r.

Kogo będą dotyczyć nowe obowiązki?

Nowa regulacja nałoży nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych, za pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Przepisy dotyczyć będą zarówno platformy z obszaru Unii Europejskiej, w tym Polski, jak i państw trzecich.

Obowiązkami formalnymi i sprawozdawczymi wprowadzanymi przez Dyrektywę DAC7 objęci będą operatorzy każdego oprogramowania – zarówno stron internetowych, jak i aplikacji mobilnych – udostępniający sprzedawcom swoje interfejsy.

Obowiązkowe raportowanie

Raportowaniu będzie podlegać m.in.:

 • najem nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych;
 • świadczenie usług osobistych;
 • sprzedaż towarów;
 • wynajem środków transportu.

Przesyłane będą dane sprzedawców (tzw. użytkowników platform cyfrowych) oraz wysokość osiągniętego przez nich przychodu.

Operator platformy będzie miał obowiązek gromadzić informacje o sprzedawcach takie jak:

Osoby fizyczne

 • imię i nazwisko;
 • główny adres;
 • numer NIP;
 • data urodzenia;
 • numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny.

Osoby prawne

 • nazwa prawna;
 • główny adres;
 • numer NIP;
 • numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest dostępny;
 • numer w rejestrze gospodarczym;
 • informacje o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, ze wskazaniem każdego państwa członkowskiego UE, w którym znajduje się stały zakład.

W przypadku najmu nieruchomości, operator platformy będzie musiał gromadzić również dodatkowe informacje dotyczące tej nieruchomości, takie jak: adres każdego obiektu najmu wraz z numerem wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości, a także liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym. W pewnych sytuacjach przewiduje się nawet obowiązek gromadzenia dokumentów potwierdzających własność danej nieruchomości.

Ważne: Operator platformy będzie zobowiązany poinformować sprzedawców o zakresie danych przekazywanych organom podatkowym.

Zachowanie należytej staranności  

Obok obowiązków sprawozdawczych, Dyrektywa DAC7 zobowiązuje raportujących operatorów platform do przestrzegania określonych procedur należytej staranności, m.in. poprzez weryfikacje uzyskanych informacji od sprzedawców oraz ustalenie ich rezydencji podatkowej.

Procedura wyboru jednego państwa członkowskiego

Informacje raportowane będą organom podatkowym, które zobowiązane będą do przekazania tych informacji właściwym organom pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Raportujący operator platformy będzie zwolniony z obowiązku przekazania informacji o sprzedawcach, w przypadku udowodni, że inny raportujący operator platformy, w tym także raportujący w innym państwie członkowskim, zgłosi tę samą informację.

Termin i sankcje

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń i wstępnych przepisów, które określają termin raportowania oraz określone sankcje za uchybienia. Zgodnie z aktualnymi planami, informacje należałoby zaraportować do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym wystąpił obowiązek sprawozdawczy.

W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż 5 000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł. W ramach sankcji, raportujący operator platformy może zostać również wykreślony z rejestru jako podatnik VAT.

Dodatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych

Wdrożenie Dyrektywy DAC7 będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami. Operatorzy platform będą dodatkowo musieli:

 • dokonać dodatkowej rejestracji w celu uzyskania przez nich kolejnego numeru niezbędnego dla spełnienia tego obowiązku (tzw. indywidualny numer platformy);
 • dokonać implementacji procedur w zakresie weryfikacji sprzedawców, którym udostępniana jest możliwość handlu przez ich platformę w celu dochowania należytej staranności;
 • dostosować swoje systemy informatyczne celem pozyskania odpowiednich danych wymaganych dla prawidłowej realizacji nowych obowiązków sprawozdawczych;
 • wprowadzenie procedur w zakresie ochrony danych (RODO) pozyskiwanych w związku z nałożonymi obowiązkami sprawozdawczymi;
 • zapewnienia właściwych kontroli biznesowych nad procesem gromadzenia informacji i ich raportowania, a także ich archiwizacji;
 • aktualizacja istniejących regulaminów oraz warunków świadczenia usług;
 • poinformowanie swoich klientów (sprzedawców) o nowych obowiązkach i wiążącą się z nimi koniecznością wprowadzania zmian w wymienionych obszarach.

Wejście w życie przepisów Dyrektywy DAC7 oznacza dla operatorów platform cyfrowych nowe obowiązki obejmujące dochowanie należytej staranności, jak i obowiązki sprawozdawcze. Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Doświadczenie z przepisami MDR wskazuje, że możemy spodziewać się rozszerzenia obowiązków względem minimum przewidzianego unijną dyrektywą.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right