Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rozliczenia B2B w „Polskim Ładzie”

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2105). Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać nowy pakiet zmian podatkowych, wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”.
Autor:
Monika Kanczkowska
Tax Supervisor, Tax Advisor

W związku z prowadzeniem wielu kluczowych zmian, zebraliśmy dla Państwa najważniejsze informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które przybliżą istotne zmiany podatkowe wprowadzone w zakresie „Polskiego Ładu”.

Najważniejsze zmiany podatkowe, wprowadzone w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku:

 1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej do 30 000 zł rocznie.
ZmianaObecna wartośćWartość od 2022
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku0 - 8 000 zł30 000 zł
 1. Wzrost progu podatkowego z 85 525 zł do 120 000 zł, od którego odprowadzana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Dopiero dochody przekraczające limit 120 000 zł zostaną objęte 32% stawką podatku.
ZmianaObecna wartośćWartość od 2022
Wysokość drugiego progu podatkowego85 525 zł120 000 zł
 1. Ujednolicenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 9% dla podatników opodatkowanych według zasad ogólnych (skalą podatkową), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową.
 1. Zniesienie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku rozliczenia dochodów 19% podatkiem liniowym lub skalą podatkową.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od uzyskanego dochodu (pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały odliczone jako koszt podatkowy) i wyniesie:

Forma opodatkowaniaStawka podatkuWysokość składki zdrowotnej
Podatek liniowy19 %4,9% dochodu
Skala podatkowa17%/32%9% dochodu

Ustalona składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego. Według prognoz, od 2022 r. minimalna składka wyniesie 271 zł.

Miesięczny dochódWysokość składki  zdrowotnej 2022 – podatek liniowy
do 5 510 zł270,90 zł
8 000 zł392,00 zł
10 000 zł490,00 zł
12 000 zł588,00 zł
13 000 zł637,00 zł
15 000 zł735,00 zł
20 000 zł980,00 zł
30 000 zł1 470 zł
Wysokość miesięcznego dochoduWysokość składki zdrowotnej 2022 – skala podatkowa
3 010 zł270,90 zł
5 000 zł450,00 zł
7 000 zł640,00 zł
8 000 zł720,00 zł
10 000 zł900,00 zł
12 000 zł1 080,00 zł
13 000 zł1 170,00 zł
15 000 zł1 350,00 zł
20 000 zł1 800,00 zł
30 000 zł2 700,00 zł

Dane o wysokości składek zdrowotnych w 2022 r. pochodzą z zus.info.pl

 1. Zniesienie możliwości odliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozliczania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9%. Składka będzie płacona w ramach trzech progów przychodowych. Jej wysokość będzie powiązana z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – według prognoz w 2022 roku ma ono wynieść 5922 zł.

Przychód rocznyWysokość składki zdrowotnej
Do 60 0009% składka liczona od 60% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 305,56 zł
Pomiędzy 60 001 zł a 300 0009% składka liczona od 100% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 509,27 zł
Powyżej 300 0019% składka liczona od 180% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia – 917,00 zł
 1. Obniżenie stawki podatkowej do 14% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące zawody medyczne i techniczne.
 1. Wprowadzenia stawki podatkowej 12% w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów uzyskiwanych przez osoby wykonujące niektóre usługi IT.
 1. Wprowadzenie pojęcia „roku składkowego”, które będzie związane z wyliczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rok składkowy obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. 
 1. Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, która będzie uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Ulga ta została przewidziana dla osób osiągających przychód w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Ulga ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ulga ta nie dotyczy osób wykonujących umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Nie będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy płacący podatek liniowy, osoby wykonujące działalność osobiście, podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, osoby rozliczające się w formie karty podatkowej oraz emeryci i renciści.

W nowej uldze dla klasy średniej, w ramach wspomnianego wyżej przedziału przychodu, podzielono podatników na dwie węższe grupy:

 • osoby osiągające przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie;
 • osoby z przychodem od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Różnica między tymi grupami będzie polegać na sposobie wyliczenia ulgi. Dla pierwszego przedziału przychodu (od 5 701 do 8 549 zł) ulga będzie liczona według wzoru:

((Przychód*6,68%-380,50 zł))/0,17

Ulga dla drugiego przedziału przychodu (od 8 549,01 do 11 141 zł) będzie wyliczana według wzoru:

((Przychód*(-7,35%)+819,08 zł))/0,17

W przypadku małżonków, którzy będą rozliczać się wspólnie z podatku za cały rok, każdy z nich będzie mógł odliczyć ulgę dla klasy średniej tylko od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, obliczonej zgodnie z ustawowym wzorem.

Ulgę dla klasy średniej stosuje się tylko w przedziale rocznych przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg w danym roku, nawet o 1 zł, to traci on prawo do odliczenia tej ulgi. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg, to będzie on zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli zmuszony będzie dokonać dużej dopłaty podatku w rocznej deklaracji PIT.

W związku z tym, każdy powinien przeanalizować swoje przewidywane roczne dochody. Należy tutaj uwzględnić nie tylko miesięczne wynagrodzenie, ale również dodatkowe dochody podlegające opodatkowaniu: różnego rodzaju dodatki, wynagrodzenie za nadgodziny, premie, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, benefity (abonamenty medyczne i sportowe) itp. Na podstawie tej analizy należy podjąć decyzję czy odliczać ulgę dla klasy średniej w comiesięcznym wynagrodzeniu, czy nie.

 1. Wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r., możliwości skorzystania przez podatników po raz pierwszy z opodatkowania w  formie karty podatkowej, z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych w tym zakresie, przez podatników korzystających z tej formy przed tym dniem.
 1. Wyłączenie z dniem 1 stycznia 2022 r. możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej przez lekarzy i lekarzy dentystów, felczerów, techników dentystycznych oraz pielęgniarki i położne, jeśli wykonują oni działalności na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie działalności gospodarczej np. na rzecz szpitali czy przychodni.
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right