Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pakiet SLIM VAT 3 - kolejne ułatwienia w rozliczaniu podatku od towarów i usług

24 stycznia 2023 Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.
Autor:
Agnieszka Niedzielska
Tax Compliance Manager, Tax Advisor

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, projekt zawiera rozwiązania ułatwiające i przyspieszające rozliczenia w podatku VAT.

Proponowane  zmiany:

 • Podwyższenie limitu wartości sprzedaży u małego podatnika z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR;
 • Rezygnacja z wymogu posiadania faktury w przypadku odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 • Doprecyzowanie okresu w którym należy zadeklarować wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w przypadku otrzymania dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji uprawniającej do zastosowania stawki 0% po upływie 3 miesięcy (moment powstania obowiązku podatkowego zamiast moment dostawy);
 • Doprecyzowanie zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących
  w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej;
 • Wprowadzanie możliwości składania korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego;
 • Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzony zostanie natomiast wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji;
 • Zwiększenie kwoty z obecnych 500 zł do 10 tys. zł, pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia podatku naliczonego określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekracza 98%;
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2%;
 • Wprowadzenie możliwości rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych w przypadku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz wprowadzenie nowego systemu dystrybucji paragonów elektronicznych;
 • Wprowadzenie uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczących fakturowania, m.in. dostosowanie warunków wystawiania faktury do e-paragonu;
 • Wprowadzenie nowej, dodatkowej możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”;
 • Ujednolicenie przepisów dotyczących zasad wydawania i stosowania WIS i WIA oraz likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS;
 • Rozszerzenia możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT – będzie można nimi opłacać m. in. podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek cukrowy, podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

Planowane zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3 mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 roku.

Z całym projektem ustawy mogą się Państwo zapoznać na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right