Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przedłużenie terminów rozliczeń CIT i złożenia formularza ORD-U

Wobec wcześniejszych zapowiedzi Ministra Finansów o przedłużeniu terminu zapłaty CIT i złożenia deklaracji CIT-8, wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2023 poz. 530), które wydłużyło niektóre obowiązki raportowe.
Autor:
Hanna Polańska
Tax Compliance Manager
Olga Kucewicz
Junior TAX Manager

Rozporządzenie wskazuje na nowe terminy rozliczeń i zapłaty podatku:

  • CIT-8 – przedłużony do 30 czerwca 2023 dla podatników z rokiem kalendarzowym oraz z rokiem zakończonym między 01.12.20222 a 28.02.2023;
  • CIT-8, CIT-E - przedłużony do 30 czerwca 2023 (dot. estońskiego CIT);
  • CIT-ST - przedłużony do 30 czerwca 2023.

Jednocześnie, 21.03.2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. 2023 poz. 422), które wydłużyło termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (tj. formularza ORD-U) z dotychczasowych trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, za który składany jest formularz do jedenastu miesięcy. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy rozpoczął się 1.01.2022 r.

W konsekwencji, termin na złożenie formularza ORD-U to 30 listopada 2023 r.

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180), obowiązek sporządzenia formularza ORD-U nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są zobowiązane do sporządzenia informacji TPR-C na podstawie art. 23zf ust. 1 ustawy PIT oraz art. 11t ust. 1 ustawy CIT, chyba że zawierają transakcje kontrolowane realizowane z podmiotami z tzw. rajów podatkowych lub z zakładami zagranicznymi położonymi na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Niestety Minister Finansów nie zdecydował się na przedłużenie terminów rozliczeń spójnych z poniższymi, takie jak:

  • Sprawozdanie finansowe;
  • Informacje IFT-2R;
  • Powiadomienia CBC-P.

Termin do złożenia powyższych informacji upływa 31 marca 2023 r.

Plik w formacie PDF do pobrania tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right