Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Przywrócenie obowiązku raportowania schematów podatkowych 

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z COVID-19.
Autor:
Tomasz Śliwiński
Senior TAX Specialist

Zgodnie z art. 31y ustawy o zwalczaniu COVID-19 bieg terminów na raportowanie schematów podatkowych innych niż transgraniczne (tzw. schematów podatkowych krajowych) został zawieszony do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Zawieszenie biegu terminów MDR z uwagi na zagrożenie COVID obowiązywało przez ponad 3 lata – od 30 marca 2020 r. W tym czasie część podmiotów raportowało schematy podatkowe na bieżąco, a część odłożyła ten obowiązek w oczekiwaniu na zakończenie stanu zagrożenia epidemiologicznego. 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że od 1 sierpnia 2023 r. raportowanie krajowych schematów podatkowych znów stanie się obowiązkowe.

Wszystkie podmioty, które mogą podlegać obowiązkowi raportowania schematów podatkowych, powinny dokonać przeglądu swoich transakcji za okres ostatnich 3 ostatnich lat w celu ustalenia zakresu swoich obowiązków MDR. 

Niedopełnienie obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych może się wiązać z dotkliwymi sankcjami. Zgodnie z art. 80f Kodeksu karnego skarbowego, nieprzekazanie właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazanie informacje po terminie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Ponadto, w przypadku skazania za przestępstwo skarbowe w związku z naruszeniem przepisów o raportowaniu schematów podatkowych sąd może orzec o zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right