Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zmiana terminu wejścia przepisów wprowadzających grupy VAT

Polski Ład wprowadza do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tzw. grupy VAT.
Autor:
Gerard Goliasz
Senior TAX Specialist

Grupy VAT to możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatników spełniających określone w ustawie kryteria. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule "Polski ład-wprowadzenie grup VAT".

Grupa VAT

Wprowadzenie przepisów umożliwiających założenie grupy VAT ma umożliwić utworzenie jednego, nowego podatnika VAT zamiast kilku odrębnych. Podmioty w grupie muszą być podmiotami powiązanymi. Ponadto, grupę będą mogły stworzyć jedynie polskie podmioty oraz polskie oddziały zagranicznych podmiotów (co należy rozumieć pod pojęciem oddziału pisaliśmy w artykule – Zmiany w podatku VAT dotyczące tzw. grup VAT).

Wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT najprawdopodobniej zostanie przełożone na dzień 1 stycznia 2023 r. - tak wynika z projektu ustawy, który obecnie jest procedowany w Sejmie.

W naszej opinii, a także w środowisku doradców podatkowych, księgowych jak i samego Ministerstwa Finansów, działania te są podyktowane dużymi wątpliwościami co do sposobu działania i rozliczania VAT w grupach.

Wątpliwości

Największe wątpliwości dotyczą sposobu wewnątrzgrupowego rozliczania podatku VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT przez grupę. Kontrowersje budzi sposób, a właściwie jego brak, w jaki należy ustalić prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji gdy np. jeden podmiot z grupy dokonuje sprzedaży związanej i niezwiązanej z czynnościami opodatkowanymi, a także np. sprzedaży zwolnionej z VAT. Trudno jest w sytuacji, w takiej sytuacji, określić proporcję w jakiej przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wiadomo jedynie, że każdy podmiot z grupy powinien określić własną proporcję. Jak to zrobić gdyby okazało się, że np. jeden z podatników wykonuje czynności wyłącznie na rzecz innego podatnika z grupy? Czynności wewnątrz grupy nie podlegają opodatkowaniu, a poza grupą być może czynności te podlegałby opodatkowaniu. Dodatkowo, członek grupy mógłby mieć również sprzedaż zwolnioną.

W świetle obecnych przepisów, które pierwotnie miały wejść 1 lipca 2022 r. trudno jest znaleźć odpowiedź na to i wiele innych pytań. Niewątpliwie sam ustawodawca zauważył problem skoro przesunął czas na ich wprowadzenie.

Rozszerzony zakres obowiązków grup VAT

Poza przesunięciem daty wprowadzenia grup VAT, już widać, że projekt ustawy zwiększa zakres obowiązków grupy VAT. Do najważniejszych należy:

  • rozszerzenie w znaczący sposób zakresu informacji, jakie będzie musiała gromadzić grupa w zakresie czynności wykonywanych wewnątrz grupy, a także
  • obowiązek raportowania tych informacji do fiskusa w formie JPK do 25 dnia każdego miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right