Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Zwiększenie limitu zwolnienia z oskładkowania gotowych posiłków dla pracowników

Przepisy BHP narzucają pracodawcom zapewnienie posiłków i ciepłych napojów dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach.
Autor:
Dorota Niewierowska
Payroll Supervisor

Takie posiłki stanowią dla tych pracowników przychód, który jest w całości zwolniony z opodatkowania i oskładkowania.

W sytuacji, gdy pracodawca nie ma ustawowego obowiązku, a mimo to zapewnia pracownikom gotowe posiłki, wówczas zwolnione są one z oskładkowania do limitu (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego), a powyżej limitu oskładkowane i opodatkowane są  one w pełni.

Bez względu na wartość posiłki te w pełni stanowią podstawę opodatkowania.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe.

W Dzienniku Ustaw w dniu 23 lutego 2022 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lutego 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalnie i rentowe.

Rozporządzenie zwiększa wartość finansową gotowych posiłków udostępnianych dla pracowników przez pracodawcę z kwoty 190,00 zł do kwoty 300,00 zł miesięcznie. Kwota do tego limitu jest przychodem pracownika, który nie podlega oskładkowaniu. Natomiast stanowi podstawę do opodatkowania.

Aby skorzystać z wyżej wymienionego zwolnienia, według opinii ZUS, posiłek powinien spełniać poniższe warunki:

  • ustawodawca przewiduje zwolnienie dla posiłków gotowych do spożycia – warunku tego nie spełniają pojedyncze artykuły spożywcze, które posłużą do przygotowania posiłku, np. chleb, wędlina, nabiał itp.;
  • pracodawca może udostępniać pracownikom bony, talony, karty czy kupony żywnościowe przeznaczone na zakup posiłków  – należy jednak jasno rozgraniczyć zakup przetworzonych i gotowych do spożycia obiadów od  artykułów spożywczych, przekąsek i zimnych napojów z automatów, które nie spełniają tego warunku;
  • wymiana bonów, talonów, kart czy kuponów żywnościowych przeznaczonych na zakup posiłków  możliwa jest tylko w placówkach gastronomiczno-restauracyjnych, barach, punktach gastronomicznych, stołówkach;
  • pracownik nie może otrzymać ekwiwalentu o wartości posiłku, zamiast gotowego posiłku.

Dzięki zwiększeniu limitu gotowe posiłki staną się zapewne jednym z interesujących benefitów dla pracowników.


Podstawa prawna:

  • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 449).
  • art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
  • § 1-7 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1160),
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right