skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Przesunięcie terminów dot. sprawozdań finansowych

Czas na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych został przesunięty o trzy miesiące, a dla jednostek podległych nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, czyli np. spółek giełdowych - o dwa miesiące.

Oznacza to, że roczne sprawozdania za 2019 r. trzeba sporządzić do końca czerwca 2020 r., a zatwierdzić do końca września. Dla spółek giełdowych będzie to odpowiednio koniec maja i sierpnia 2020.

Back To Top