skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8

Do 31 maja 2020 roku przedłużony został termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku przez podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2019 r. a 31 stycznia 2020 r.

Podatnicy osiągający wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu przedmiotowemu lub których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co najmniej 80% łącznych ich przychodów, na złożenie i wpłacenie podatku mają czas do 31 lipca 2020 r.

Back To Top