Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Pracownicze Plany Kapitałowe już niedługo powszechne i obowiązkowe dla pracodawców

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – zaktualizowany projekt ustawy został skierowany przez Ministerstwo Finansów do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych
Autor:
KR Group

Nie zmieniło się podstawowe założenie - PPK mają się opierać na wspólnym wkładzie pracodawcy, pracownika oraz budżetu państwa mającym na celu poprawę struktury emerytalnej.  Nadal PPK z punktu widzenia pracodawcy będzie programem obligatoryjnym i powszechnym. Jednak wielkość zatrudnienia będzie miała wpływ na termin objęcia obowiązkiem. Zgodnie z harmonogramem program obejmie:

 • Od 1 stycznia 2019 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 osób.
 • Od 1 lipca 2019 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
 • Od 1 stycznia 2020 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęte wszystkie firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.
 • Od 1 lipca 2020 r. - obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Z obowiązku PPK zostaną wyłączeni pracodawcy, którzy:

 • Przed wejściem w życie ustawy o PPK założą Pracowniczy Plan Emerytalny, do którego przystąpiło co najmniej 50% zatrudnionych, a składka wynosi minimum 3,5% wynagrodzenia.
 • Przystąpią do PPK, ale zdecydują się utworzyć PPE na powyższych zasadach i od miesiąca następującego, w którym PPE zostanie zarejestrowany przez organ nadzoru, będą mogli zaprzestać finansowania wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE.
 • Są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorcy, o ile wszyscy pracownicy zrezygnują z udziału w PPK.

Uczestnikami PPK z założenia będą wszystkie osoby zatrudniane przez pracodawcę niezależnie od tego czy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy umowa cywilna (zlecenie, umowa agencyjna czy inna umowa o świadczenie usług) oraz członkowie Rad Nadzorczych wynagradzani za pełnienie tej funkcji.

Osoby od 19 do 55 roku życia automatycznie zostaną zapisane do PPK. Pozostali, między 55 rokiem życia a 69 rokiem życia (włącznie), mogą dobrowolnie przystąpić do programu.

Dla pracodawców PPK oznaczają:

 • Składkę podstawową w wysokości 1,5% wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia wpłaty dodatkowej maksymalnie o 2,5%);
 • Możliwość różnicowania wpłaty dodatkowej ze względu na długość okresu zatrudnienia pracownika albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy;
 • Samodzielny wybór instytucji finansowej (TFI, PTE czy zakładu ubezpieczeń), w którym pomnażane będą oszczędności – warunkiem będzie dopuszczenie tej instytucji do udziału w portalu PPK;
 • Składki oraz wydatki wynikające z zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów PPK będą mogły zostać wliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • Składki wnoszone przez pracodawcę nie będą wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości składek obowiązkowych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Konsekwencje PPK dla pracownika:

 • Dobrowolność przystąpienia do programu – możliwość rezygnacji,
 • prywatność (składki przypisane do osoby) oraz dziedziczność;
 • Składka podstawowa w wysokości 2%, z możliwością zwiększenia do max 4%, rozliczana z wynagrodzenia (netto);
 • Pomniejszenie składki z 2% do min 0,5% przy wynagrodzeniu nieprzekraczającym minimalnego wynagrodzenia (np. pracownicy niepełnoetatowi);
 • Składkę powitalną w wysokości 250 PLN oraz dopłaty roczne w wysokości 240 PLN - kwoty wolne od podatku dochodowego;
 • Możliwość wcześniejszego wykorzystania środków przy zakupie pierwszego mieszkania bądź wypłacenia 25% środków w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby pracownika, współmałżonka lub dzieci (w pewnych przypadkach zwolnione z PIT);
Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right