skip to Main Content
Slide 1

Jak prowadzić biznes w okresie epidemii? Najnowsze informacje

Podatek od przychodów z budynków

Do 20 lipca 2020 r. przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec - maj 2020 r.

Dotyczy to sytuacji w których:

  • poniesiono negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • nastąpił spadek o co najmniej 50% miesięcznych przychodów w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku(w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów)

Ostatniego warunku nie stosuje się do podatników, którzy:

  • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;
  • rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.
Back To Top