Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Grupa kapitałowa na Węgrzech – praktyczne pytania

Zbliża się ważny termin dla firm chcących podjąć decyzję o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej na rok podatkowy 2023.
Autor:
Mátè Nagy
Junior accountant
László Hosszú
Hungary Country Manager

Od 2019 roku, Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (TAO Act) umożliwia, o ile spełnione zostaną określone warunki, ustanowienie grupy kapitałowej, złożonej z co najmniej dwóch podatników.

Kto może skorzystać z grupowego opodatkowania?

Grupa kapitałowa może być ustanowiona przez (wykluczając firmy non-profit i niektóre rodzaje podmioty) zasadniczo wszystkie podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, Europejskie spółki akcyjne, w których :

  • pomiędzy poszczególnymi podatnikami, bezpośrednio lub pośrednio, istnieje związek gospodarczy oparty na co najmniej 75% praw głosu, oraz
  • dni bilansowe są takie same, ich sprawozdania finansowe są sporządzane w oparciu o te same standardy rachunkowości.

Wymagania określają minimalną ilość dwóch podatników do utworzenia grupy podatkowej dla podatku od osób prawnych.Nie ma ograniczeń co do maksymalnej ilości członków.

Ważne

Termin złożenia wniosku to okres od 1 do 20 dnia listopada poprzedzającego rok podatkowy.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 20 listopada 2022 roku, a członkowie grupy kapitałowej spełnią wszystkie warunki określone przez ustawę TAO, wydane zostanie pozwolenie na utworzenie podmiotu z dniem od 1 stycznia 2023 r.

Dlaczego warto zdecydować się na utworzenie grupy kapitałowej?

Opodatkowanie grupowe jest korzystne dla grup przedsiębiorstw, w których występują zarówno przedsiębiorstwa generujące straty (z ujemną podstawą opodatkowania), jak i przynoszące zyski (z dodatnią podstawą opodatkowania). Ujemna podstawa opodatkowania członka grupy lub członków grupy o ujemnej podstawie opodatkowania może - w ramach określonych przepisami prawa - obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na poziomie grupy, w wyniku czego obniża się również podstawa opodatkowania podatku należnego od poszczególnych członków grupy o dodatniej podstawie opodatkowania.

Należy podkreślić, że grupowa podstawa opodatkowania może być pomniejszona o sumę indywidualnych ujemnych podstaw opodatkowania członków grupy, czyli o odroczoną stratę grupy już w powstałym roku podatkowym.

W trakcie korzystania z ulgi podatkowej, grupa jest traktowana jako jeden podmiot. Wystarczy więc, aby jeden członek grupy spełnił warunki związane z ulgą.

Nie ma konieczności sporządzania rejestru cen transferowych dla transakcji pomiędzy członkami grupy, jak również nie ma obowiązku stosowania korekty cen transferowych, co pozwala na obniżenie poziomu kosztów administracyjnych. Wybierając opodatkowanie grupowe, firmy mogą osiągnąć znaczne oszczędności finansowe i podatkowe

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right