Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Rumuński system "e-Factura" (e-fakturowanie)

Od 1 stycznia 2024 r. w Rumunii wdrożony zostanie elektroniczny system fakturowania dla wszystkich transakcji B2B.
Autor:
Cristina Mihai

W Unii Europejskiej widoczny jest obecnie trend cyfryzacji podatków, czego dowodem jest dyrektywa „VAT in the Digital Age” (VAT w Erze Cyfrowej), o której piszemy szczegółowo w tym artykule. Zauważyć można, że coraz więcej krajów decyduje się na cyfrowe rozwiązania podatkowe, aby kontrolować oszustwa podatkowe, uszczelnić luki w podatku VAT, a także zredukować koszty administracyjne. W Polsce Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązkowe e-fakturowanie (KSeF) w lipcu 2024 r. dla większości podatników.

Jak działa rumuńska e-Factura?

RO e-Factura (rumuńska e-faktura) to narzędzie do elektronicznego wystawiania i odbierania faktur, które wprowadziła Krajowa Agencja Administracji Podatkowej (ANAF).

Po wystawieniu faktury jest ona wysyłana w formacie elektronicznym do ANAF SPV - Virtual Private Space (swojego rodzaju chmury). Po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu informacji zawartych na fakturze, ANAF podpisuje i potwierdza jej rejestrację. Po zatwierdzeniu faktura staje się oficjalna i nie może być modyfikowana, usuwana, ani anulowana. 

Czy faktury przesłane do RO e-Factura mogą być korygowane?

Korekty związane z produktami, liczbą lub cenami, a także korekty związane z odbiorem produktów przez klienta, mogą być dokonywane poprzez wystawienie nowej faktury.

Wystawiona faktura zawierać ma odniesienie do faktury pierwotnej, koryguje i/lub dodaje nowe pozycje do dokumentu. Dokument ten zostanie wysłany do systemu RO e-Factura jako "Nota kredytowa" lub "Faktura korygująca".

Kto zobowiązany jest do korzystania z systemu RO e-Factura?

Na chwilę obecną system jest wykorzystywany przy: 

  1. transakcjach B2G (Business to Government) – do raportowania wszystkich zakupów towarów/usług dokonywanych przez państwo od firm prywatnych;
  2. transakcjach B2B (Business to Business) tylko u przedsiębiorców (osób prawnych) dokonujących dostaw towarów sklasyfikowanych jako podmioty obarczone wysokim ryzykiem unikania i uchylania się od opodatkowania.

Począwszy od 1 stycznia 2024 r., system RO e-Factura będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników w transakcjach B2B przeprowadzanych na terytorium Rumunii z siedzibą, niezależnie od tego czy są zarejestrowani do celów VAT. Praktycznie wszystkie faktury wystawiane i otrzymywane w związku z transakcjami B2B przeprowadzanymi na terytorium Rumunii będą wysyłane i otrzymywane w zintegrowanym systemie ANAF.

Ważne!

Przepis prawny ma również zastosowanie do podatników niebędących rezydentami, którzy są zarejestrowanymi jako podatnicy VAT w Rumunii.

Zwolnione z tych przepisów są dostawy towarów zwolnionych z VAT, o których mowa w art. 294 ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 2 kodeksu podatkowego. 294 ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 2 kodeksu podatkowego Podatnicy nie będą zgłaszać transakcji, które nie zostały przeprowadzone wyłącznie na terytorium Rumunii, takich jak eksport, import lub wewnątrzwspólnotowe zakupy/dostawy.

Podatnicy mający siedzibę w Rumunii, niezależnie od tego, czy są zarejestrowani do celów VAT, mają obowiązek przedkładania faktur wystawionych w systemie RO e-Factura w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., niezależnie od tego, czy ich odbiorcy są zarejestrowani w rejestrze RO e-Faktura.

W tym okresie dostawcy, o których mowa powyżej, będą zobowiązani do przesyłania wystawionych faktur odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie fizycznej, z wyjątkiem sytuacji, w której zarówno dostawca, jak i odbiorca są zarejestrowani w rejestrze e-Faktura RO.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right