Zapraszamy do kontaktu:(+48) 22 113 14 51

Nowe zmiany podatkowe

24.03.2022 na konferencji prasowej polski rząd zapowiedział kolejne duże zmiany podatkowe w przepisach wprowadzonych przez tzw. „Polski Ład”.
Autor:
Beata Bar
Payroll Manager

Od 1 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie następujących zmian:

 1. obniżenie stawki podatku dla pierwszego progu podatkowego z 17% do 12 % dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców. Próg podatkowy 120 000 zł i kwota wolna od podatku 30 000 zł mają pozostać bez zmian;  
 2. likwidacja ulgi dla klasy średniej,  ale z uwzględnieniem warunku, że podatnik rozliczając się w zeznaniu rocznym za 2022 rok będzie mógł wybrać czy chce skorzystać z ulgi dla klasy średniej, czy nie. Wiceminister poinformował, że przy rozliczeniu rocznym system e-PIT wskaże podatnikowi korzystniejsze dla niego rozliczenie. Jeżeli rozliczenie według nowego mechanizmu będzie mniej opłacalne dla podatnika to będzie on mógł rozliczyć się według przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej;  
 3. wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek, czyli uchylenie obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek na podatek za 2022 rok i tym samym uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 roku;
 4. pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podatników rozliczających się podstawie podatku liniowego, ryczałtu i karty podatkowej:
 5. podatek liniowy – roczny limit: 8 700 zł – pomniejszenie dochodu;
 6. podatek ryczałtowy – roczny limit: 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne – pomniejszenie przychodu;
 7. karta podatkowa – roczny limit: 19% zapłaconej składki zdrowotnej – pomniejszenie podatku;
 8. zmiana zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2) przy zaliczkach PIT dla wieloetatowców, czyli osób mających kilka źródeł dochodu równocześnie. Przy nowej stawce podatkowej 12 % kwota ulgi podatkowej będzie to 3 600 zł rocznie (30 000 zł x 12% = 3 600 zł) czyli 300 zł miesięcznie. Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł zastosować podzielenie kwoty wolnej i upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczki na PIT. Przy jednej umowie będzie to 300 zł, przy dwóch umowach 2 x po 150 zł a przy trzech umowach 3 x po 100 zł.
 9. powrót do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem w rocznej deklaracji PIT dla samotnych rodziców. Wspólne rozliczenie ma zastąpić ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1 500 zł;
 10. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w danym roku bez utraty preferencji podatkowych przez jego rodziców. Obecny roczny limit zarobków dziecka jest 3 089 zł i ma zostać podniesiony do kwoty 16 061,28 zł;
 11. renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodu rodziców. Dziecko będzie także korzystać z kwoty wolnej od podatku 30 000 zł jako odrębny podatnik;  
 12. ulgi podatkowe takie jak „ulga dla młodych” (dla osób do 26. roku życia), „ulga dla osób powracających z zagranicy”, „ulga dla rodziców co najmniej 4 dzieci”, „ulga dla pracujących seniorów”, będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom  przyjmującym dzieci na wychowanie;
 13. wprowadzić mechanizm osłonowy dla organizacji pożytku publicznego -związany z 1% podatku przeznaczanego przez osoby indywidualne na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego;
 14. rezygnacja z rozwiązań: ulgi na zabytki (od 2023 r.) i ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa);
 15. wydłużenie terminu na przekazywanie JPK CIT i PIT – nowy termin: 2025 rok.

Projekt powyższych zmian podatkowych został przedłożony do konsultacji społecznych, które mają trwać do 02.04.2022 roku (10 dni). Ministerstwo Finansów zakłada, że projekt po konsultacjach społecznych trafi do Sejmu i od1 lipca 2022 r. będzie obowiązującym prawem.

Skrócony formularz
Zamów poradę online

Administratorem danych osobowych jest KR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane przetwarzamy, aby skontaktować się z Tobą, odpowiedzieć na wysłane do nas zapytanie lub przygotować wstępną ofertę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podejmowanie działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się pod linkiem: Polityka prywatności.

usersearthmagnifiercrossmenuarrow-right