skip to Main Content

Fiskus zarobi więcej na aporcie

Przychodem podatnika, który wniesie do spółki wkład niepieniężny, będzie jego wartość rynkowa, a nie nominalna. Zmiany wynikają z nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Senat. Celem…

Back To Top