skip to Main Content

Konwersja wierzytelności na kapitał wkładem niepieniężnym

Częstokroć podmioty posiadające wobec  podmiotu  zależnego  wierzytelności  z  tytułu udzielonych pożyczek dokonują ich konwersji na udziały. Wątpliwości, z jakimi spotykają się podatnicy w takich sytuacjach dotyczą między innymi tego, czy…

Back To Top