skip to Main Content

Rabaty potransakcyjne rozliczane na bieżąco

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 955/14) uznał, że rabaty potransakcyjne otrzymane przez podatnika powinny zostać uwzględnione w okresie rozliczeniowym, w…

Back To Top